Skip to content
Sections
Menu
The Finnish Army

Reserviupseerikurssi uudistuu osana Koulutus2020 -ohjelmaa

Army Academy 31.5.2019 12.56
Tiedote
Luokkahuoneessa sotilaskouluttaja esittelee PV-Moodle-oppimisympäristöä.
Verkko-opiskelu ja virtuaaliset oppimisympäristöt kehittyvät myös reserviupseerikoulutuksessa.

Koska Reserviupseerikoululla on merkittävä vastuu varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutuksen valtakunnallisesta ohjauksesta, lankesi koululle merkittäviä johtajakoulutuksen kokeiluvastuita, eli eksperimenttejä.

Maavoimien reserviupseerikoulutus uudistuu osana Koulutus2020 -ohjelmaa. Kehittämistyö alkoi keväällä 2018, kun Koulutus 2020 -ohjelma julkaistiin. Tuolloin ohjelmasta käytettiin vielä nimitystä "konsepti". Johtajakoulutuksen kehittäminen on alusta alkaen ollut yksi Koulutus2020 -ohjelman kehittämisalueista.

Maavoimien komentaja Petri Hulkko käyttää tablettia, jollaista myös käytetään RUK:ssa Koulutus2020-uudistuksen myötä opetusvälineenä.

Koulutus 2020 -uudistuksessa reserviupseerikurssin uudistuksen yhdeksän kehittämisaluetta ovat:

  • rakenne
  • kokonaisvaltainen toimintakykykoulutus
  • harjoitusten kehittäminen
  • opetusmenetelmät
  • johtajakoulutus
  • kouluttajakoulutus
  • verkkopedagogiikka
  • simulointi ja virtuaaliset oppimisympäristöt
  • arviointi ja palaute.

Maastoharjoituksessa RU-kurssi 254:n Kärkikomppania.

Reserviupseerikoulu kouluttaa ammattitaitoisia, osaavia ja toimintakykyisiä reserviupseereita. Kaikkien kotiutuvien varusmiesten antamassa loppupalautteessa toistuu vuosittain upseerikokelaiden saama korkea arvostus. Heihin luotetaan ja heihin kohdistuu myös odotuksia. Koulutusuudistuksessa tämä arvostus on valittu tukirangaksi, joka säilyy ja jonka varaan uudistus rakentuu. Reserviupseerikoulu on merkittävä instituutio suomalaisessa yhteiskunnassa, jonka varaan rakentuu myös kivijalka suomalaiselle maanpuolustustahdolle.

Etualalla RU-kurssilainen tähtää aseella, taustalla Maavoimien komentaja Hulkko tarkastaa Kärkikomppanian maastoharjoituksen.

Tulevaisuuden reserviupseerikurssi on nousujohteinen kokonaisuus, joka tuottaa osaavia, toimintakykyisiä ja oppimishaluisia johtajia joukko-osastojen tarpeisiin ja edelleen sijoitettavaksi sodan ajan joukkoihin. Samalla se tuottaa yhtenäisen ja kestävän ymmärryksen omasta aselajista, Suomen puolustusjärjestelmästä ja kokonaismaanpuolustuksen toimintamallista.

Virtuaalinen koulutusympäristö RUK:ssa, Maavoimien komentaja HUlkko istuu tietokoneen ääressä ja sotilaskouluttaja esittelee virtuaalista koulutusympäristöä.

Virtuaalinen koulutusympäristö on jo käytössä RUK:ssa. Kuvassa Maavoimien komentaja Petri Hulkko ja Maasotakoulun johtaja Kari Pietiläinen tarkastuksella RUK:ssa toukokuussa 2019.

Virtuaalinen koulutusympäristö. Tietokoneella sotilsa havainnoi panssarivaunun ja antaa koordinaatit, tähtää ja tuhoaa virtuaalisesti.

Tällä hetkellä menossa on reserviupseerikurssi 254, jonka alkoi 11.5.2019. Se päättyy elo-syyskuun vaihteessa 2019. Seuraava ru-kurssi 255 alkaa marraskuun alussa 2019 ja päättyy helmikuun lopussa 2020.

RUK254 Kärkikomppania maastoharjoituksessa.