Ilmatorjunta

Ilmatorjuntaohjusyksiköiden ITO12, NASAMSII-FIN ja ITO15, Stinger suorituskykyjä ollaan rakentamassa. Ilmatorjuntaohjus 90M (Crotale NG) -järjestelmät on modifioitu 2010-luvun alussa. Ilmatorjuntaohjus 05 (ASRAD-R/RBS70) ja 05M (RBS 70) -järjestelmät on hankittu noin kymmenen vuotta sitten.

Tykkikalusto on jo varsin iäkästä, koska uusia aseita ei ole hankittu vuosikymmeniin. Viimeisimmät varsinaiset suorituskyvyn lisäykset olivat 23ITK61:n pienen erän modifiointi, sekä 35ITK88 tulenjohtolaitteiden (TJL 97SFM) modifiointi/uusiminen noin 20 vuotta sitten. Ilmatorjuntapanssarivaunu 90:n (Marksman) alustat vaihdetaan Leopard 2A4:ään, mutta asejärjestelmä pysyy samana.

Ilmatorjunta

Ilmatorjuntaohjus 12 (ITO12), NASAMS II FIN

Pääkaupunkiseudun ilmapuolustus.

Ilmatorjuntaohjus 90M (ITO90M) Crotale

Valtakunnallisesti tärkeiden kohteiden ja joukkojen suojaamiseen tarkoitettu lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmä.

Ilmatorjuntaohjus 05 (ITO 05)

Valmiusyhtymien ilmatorjunnan vahvistaminen.

Ilmatorjuntaohjus 15 (ITO 15)

Erittäin lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmä.