Maavoimien kansainväliset harjoitukset ja koulutukset

Tällä sivulla voit seurata Maavoimien kansainvälisiä harjoituksia ja koulutuksia.

Tärkeimmät suorituskyvyt ovat osaaminen ja yhteishenki
Maavoimat

Tärkeimmät suorituskyvyt ovat osaaminen ja yhteishenki

Suomen kansainväliseen valmiusjoukkoon koulutettava jääkärikomppania on laajasti koulutettu ja varustettu monipuolisella kalustolla ja tehokkaalla aseistuksella. Komppania kykenee toteuttamaan itsenäisesti erityyppisiä tehtäviä. Pitkäkestoinen harjoitus koettelee taistelukykyä, mutta vankka yhteishenki pitää komppanian kestävänä haasteiden yli. Yksilönkin tulee muistaa huolehtia itsestään taistelukentällä.
4.11.2018 | 10.17
Yhteysupseeri varmistaa sujuvan yhteistyön
Maavoimat

Yhteysupseeri varmistaa sujuvan yhteistyön

Suomalaiset yhteysupseerit työskentelevät tässä harjoituksessa Ruotsalaisen prikaatin esikunnassa oman toimialansa asiantuntijoina, ja he keräävät ja välittävät tietoa suomalaisten ja ruotsalaisten joukkojen välillä. Yhteysupseerien tärkein tehtävä on tukea prikaatin komentajan päätöksentekoa ja auttaa prikaatin esikuntaa erilaisten operaatioiden suunnittelussa.
24.3.2019 | 10.37
Ilmapuolustusharjoituksen tavoitteet saavutettiin
Jääkäriprikaati

Ilmapuolustusharjoituksen tavoitteet saavutettiin

Valtakunnallisella ilmapuolustusharjoituksella on merkittävä rooli ilmapuolustuksen kokonaissuorituskyvyn kehittämisen näkökulmasta. Lohtajan ympäristö tarjoaa mahdollisuuden kouluttaa ja harjoittaa kaikkia ilmapuolustuksen elementtejä eri skenaarioissa, jota muualla ei ole mahdollista tehdä. Ilmapuolustusharjoituksessa 2/2019 olivat edustettuina Maavoimat ja Ilmavoimat.
20.11.2019 | 17.15
Over the Bridge – Taistelupioneerit kansainvälistymässä Virossa
Maavoimat

Over the Bridge – Taistelupioneerit kansainvälistymässä Virossa

-Meidän valmiusyksikön pioneereilla on hyvät valmiudet toimia kansainvälisessä harjoituksessa. Joukkue on harjoitellut hyvin samantyyppisiä tehtäviä kotimaassa osana valmiusyksikköä. Erityisesti varusmiesjohtajille tämä on loistava tilaisuus harjaantua oman joukkonsa johtajina. Täällä pääsee tekemään paljon itsenäisiä päätöksiä haastavissa tilanteissa ja soveltamaan opittua, kertoo Kymen pioneeripataljoonasta kapteeni Timo Leppänen. Hän on ollut alusta alkaen suunnittelemassa nyt meneillään olevaa Saber Strike 18 -harjoitusta Karjalan prikaatissa projektiupseerina.
12.6.2018 | 18.46