Harjoituksessa

Karjalan prikaati

Karjalan prikaatilla on kyky vastata valmiudesta alueellaan. Koulutus- ja harjoitusjärjestelmä vastaa maavoimien taistelutavan 2015, joukkotuotantotehtävien ja raivaamisen valtakunnalisten kurssien vaatimuksiin. Karjalan prikaati on merkittävä alueellinen vaikuttaja viranomaisyhteistyössä, asevelvollisuusasioissa ja maanpuolustustyössä.

Puolustusvoimauudistuksen 2015 organisaatiomuutokset on vakiinnutettu ja organisaatio toimii optimaalisesti. Prikaatilla on arvostettu asema puolustusvoimissa, viranomaisten ja kansalaisten keskuudessa. Karjalan prikaati kouluttaa joukkoja erityisesti mekanisoitujen joukkojen ympäristöön. Prikaati kouluttaa ainoana joukko-osastona kaikkia maavoimien aselajeja. Puolustusvoimallinen raivaamisen osaamiskeskus on osa prikaatia.

Varusmiehiä 4 000 vuosittain

Henkilöstöä noin 600

6.3.2019
Suuronnettomuusharjoitus Kouvolan kemikaaliratapihalla
Karjalan prikaati Utin jääkärirykmentti
6.3.2019
Onnettomuusharjoituksen pelastustoimintaa viranomaisten yhteistyöllä
Karjalan prikaati Utin jääkärirykmentti
3.3.2019
Kymi 119 -harjoituksen johtajalta tervehdys
Karjalan prikaati Maavoimat Utin jääkärirykmentti
19.2.2019
Kymi 119 -paikallispuolustusharjoitus Kouvolan alueella
Karjalan prikaati Maavoimat Utin jääkärirykmentti

instagram