Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Kenttätykistö

Kenttätykit on perinteisesti jaettu kahteen luokkaan, haupitseihin ja kanuunoihin. Näistä kanuunoiden historia on huomattavasti nuorempi kuin haupitsien. Kanuunoiden kehittäminen on syntynyt tarpeesta ampua tykillä mahdollisimman kauas. Näin saadaan mahdollisuus vaikuttaa raskaalla tulella kaukana vastustajan alueella sijaitseviin kohteisiin.

Kanuunat

Kenttäkanuunalla tarkoitetaan yleisesti pitkäputkista suurella lähtönopeudella ampuvaa tykkiä. Kanuunoilla putken rihlatun osan pituus on yli 30 kertaa kaliiperi. Esimerkiksi 155 K 83-97 kanuunan putken kaliiperipituus on 39 kaliiperia, mikä tarkoittaa 39 x 155 mm = 6045 mm:ä. Raskaan kanuunan kantama on kymmeniä kilometrejä. Pääosa eri maissa käytössä olevista kenttäkanuunoista on kaliiperiltaan 130- 175 millimetriä.

Neuvostoliittolaista alkuperää olevien kanuunoiden kaliiperit ovat yleensä 130 ja 152 millimetriä ja vastaavat läntiset kaliiperit 155 ja 175 millimetriä. Näitä kevyemmät kanuunat ovat poistuneet käytöstä lähes kokonaan.

Suomessa on käytössä kolme kenttäkanuunatyyppiä, venäläiset 130 ja 152 millimetrin ja kotimainen 155 millimetrin kanuuna.

Haupitsit

Käsite haupitsi on vakiintunut tarkoittamaan suhteellisen lyhytputkista, suurella korotuskulmalla ja yleensä alle 20 kilometrin etäisyydelle ampuvaa tykkiä. Haupitsien putken pituus on yleensä alle 30 kertaa kaliiperi. Eri maissa nykyisin käytössä olevat haupitsit ovat kaliiperiltaan 105-203 millimetriä. Tyypillisimmät venäläiset kaliiperit ovat 122 ja 152 millimetriä ja läntiset 105 ja 155 millimetriä.

Jalkaväki- ja jääkäriprikaatiemme sekä taisteluosastojen pääkalustoa ovat Neuvostoliitosta ja Saksasta hankitut 122 millimetrin haupitsit (malli -63). Niiden erikoisominaisuuksiin kuuluvat mahdollisuus ampua täysympyräsektoriin ja jopa 70 asteen korotuskulmilla. Suurin kantama on noin 14 kilometriä. Malli on yksi maailman yleisimmistä tykeistä. Se on käytössä yli 30 maan puolustusvoimissa.

Mekanisoitujen ja motorisoitujen taisteluosastojen pääkalustoa ovat Saksasta hankitut panssarihaupitsit (122 PSH 74). Panssarihaupitsi on telatykki, jonka miehistö on tulitoiminnan aikana suojassa. Panssarin pääase on sekä ylä- että alakulmilla ja täysympyräsektoriin ampuva 122 mm haupitsi. Suurin kantama on noin 14 kilometriä. Se on käytössä yli 20 maan puolustusvoimissa.

Raketinheittimet

Raketinheitin on tykistöase, mutta se eroaa merkittävästi perinteisestä kenttätykistä. Varsinainen ase muodostuu molemmista päästä avoimista putkista tai muista ohjaimista, joiden tehtävänä on antaa raketille oikea lähtösuunta.

Putkiin ei kohdistu suuria voimia, minkä ansiosta aseen rakenne on kevyt ja putkia voi olla yhdessä heittimessä suurikin määrä. Putkien määrästä johtuva suuri tulinopeus onkin raketinheittimien keskeinen etu perinteiseen kenttätykkiin verrattuna.

Eri maissa valmistettavat raketinheittimet eroavat ulkoisesti toisistaan varsin paljon.

Pääosa heittimistä on asennettu joko maastokuorma-auton tai kuljetuspanssarivaunun alustalle, mutta vedettäviäkin malleja on käytössä. Heittimien putkien lukumäärä vaihtelee kaliiperista riippuen yleensä neljästä neljäänkymmeneen. Eri kaliipereja on käytössä yli 30. Tyypilliset kevyet raketinheittimet ovat kaliiperiltaan 105-160 millimetriä ja raskaat 220-400 millimetriä.

Raskaiden raketinheittimien kantama on useita kymmeniä kilometrejä. Suuri kaliiperi mahdollistaa myös monipuolisen, suuren tuhovoiman omaavan ampumatarvikevalikoiman käytön.

Kenttätykistö

Lisätietoa raskaasta raketinheittimestä

Raskas raketinheitin 298 RSRAKH 06

Yhtymien taistelujen tukeminen.

Lisätietoa kevyestä raketinheittimestä

Kevyt raketinheitin 122 RAKH 89 M1

Yhtymien taistelun tukeminen.

Lisätietoa panssarihaupitsi K9 Thunderista

Panssarihaupitsi K9 Thunder

Operatiivisten joukkojen taisteluiden tukeminen epäsuoralla tulella.

Lisätietoa panssarihaupitsi 122 psh 74:stä

Panssarihaupitsi 122 PSH 74

Mekanisoitujen ja motorisoitujen taisteluosastojen taistelun tukeminen epäsuoralla tulella.

Lisätietoa kenttäkanuunasta

Kenttäkanuuna 155 K 98

Valmiusprikaatien taisteluiden tukeminen epäsuoralla tulella.

Lisätietoa kenttähaupitsista

Kenttähaupitsi 122 H 63

Jalkaväki- ja jääkäriprikaatien sekä taisteluosastojen tukeminen epäsuoralla tulella.