Hyppää sisältöön

Maavoimat 2020 – Valmiutta joka hetki

Maavoimat kehittyy koulutusorganisaatiosta valmius- ja koulutusorganisaatioksi.

Maavoimat muodostaa Suomen alueellisen puolustusjärjestelmän perustan. Maapuolustuksella ennaltaehkäistään ja torjutaan Suomeen kohdistuva maahyökkäys. Maapuolustuksella muodostetaan tehtävien ja tilanteen edellyttämä valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen kattavuus, estetään maa-alueiden valtaaminen, tuetaan muita viranomaisia yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisessa sekä lyödään maitse hyökännyt vastustaja ilma- ja meripuolustuksen tukemana.

Maavoimien suorituskyky rakentuu vuoteen 2020 mennessä kahden peruslinjan mukaisesti. Maavoimat jatkaa vuonna 2016 aloitettua organisaation, henkilöstön ja toimintatapojen kehittämistä palvelemaan yhä enemmän jatkuvan valmiuden ylläpitoa. Toisella peruslinjalla rakennetaan Maavoimien materiaaliset kärkisuorituskyvyt voimassa olevan kehittämisohjelman mukaisesti.

Ratas jossa 7 pointtia jotka koostuvat 14 000 varusmiehestä, 4 600 henkilökunnasta ja 166 000 reserviläisestä. Pointit ovat: Perustaminen, valmisteltu. Joukot varustettu, nykyaikaisella varustuksella. Materiaalin kunnossapito, varmistaa kestävyyden. Joukot koulutettu, ja harjoitettu tehtäviin. Joukkojen yhteistoiminta, harjoiteltu Meri- ja Ilmavoimien sekä viranomaisten kanssa. Maanpuolustustahto, korkea. Tehtävät, suunniteltu. Avaa suuremmaksi.

Maavoimien valmiuden ydin muodostuu ympäri vuoden valmiudessa olevista palkatusta henkilökunnasta ja varusmiehistä muodostetuista valmiusosastoista ja valmiusyksiköistä. Valmiutta kohotettaessa perustetaan henkilökunnasta ja reserviläisistä muodostetut operatiiviset joukot vahventamaan puolustuksen ennaltaehkäisevää kynnystä. Tarvittaessa niillä torjutaan ja lyödään hyökkääjä liikkuvilla operaatioilla sekä keskitetään vaikutus avainkohteisiin kaikissa olosuhteissa. Alueellisilla joukoilla luodaan puolustuksen syvyys ja kattavuus. Koko maan kattavalla paikallispuolustuksella suojataan kohteet yhdessä muiden viranomaisten kanssa ja estetään hyökkääjän vapaa toiminta.

Paikallisjoukot

 • Kohteiden suojaaminen, joukkojen perustaminen, viranomaisyhteistyö
 • Tehtävän mukainen varustus
 • Valtakunnallisesti kattava

Operatiiviset joukot

 • Vaativat liikkuvat taistelutehtävät koko valtakunnan alueella
 • Hyvä varustus
 • Painopistesuunta

Alueelliset joukot

 • Tappioiden tuottaminen vastustajalle, alueen hallinta
 • Tehtävän mukainen varustus
 • Tärkeimmät alueet

Valmiusyksiköt

 • Jatkuvassa valmiudessa
 • Palkattua henkilöstöä ja varusmiehiä
 • Taistelutehtävät ja viranomaisten tukeminen
 • Tärkeimmät suorituskyvyt
 • Koko valtakunnan alueella