Maavoimien esikunta

Perinteikkäällä Karkialammen kasarmialueella sijaitseva Maavoimien esikunta on Maavoimien komentajan, kenraaliluutnantti Petri Hulkon johtoesikunta. Esikunnan johdossa on Maavoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Markku Myllykangas. Esikunta vastaa maapuolustuksen johtamisesta normaalioloissa ja kriisiaikana. Esikunnassa työskentelee noin 300 siviili- ja sotilashenkilöä.

Puolustushaaran esikuntana Maavoimien esikunta ohjaa valmius- ja joukkotuotantovaatimuksien mukaista asevelvollisten koulutusta ja hoitaa asevelvollisuusasioita Puolustusvoimissa. Esikunta johtaa pääosaa Puolustusvoimien kansainvälisistä kriisinhallintaoperaatioista. Lisäksi esikunta koordinoi Maavoimien yhteistoimintaa Merivoimien, Ilmavoimien, Rajavartiolaitoksen ja eri viranomaisten kanssa.

Maavoimien esikunta johtaa maapuolustuksen kehittämisohjelmaan kuuluvien hankkeiden ja merkittävien puolustushankintojen suunnittelun, toimeenpanon ja elinjaksohallinnan.

Esikunnan kokoonpanoon kuuluvat kanslia, operatiivinen osasto, henkilöstö-, tiedustelu-, huolto-, suunnittelu- ja johtamisjärjestelmäosastot.

Maavoimien esikunnassa palvelevat aselajitarkastajina

  • Ilmatorjunnan tarkastaja, eversti Sami-Antti Takamaa
  • Jalkaväen tarkastaja, eversti Rainer Peltoniemi
  • Tykistön tarkastaja, eversti Pertti Holma
  • Pioneeri- ja suojelutarkastaja, eversti Matti Lampinen
  • Viestitarkastaja, eversti Eero Valkola
  • Huollon tarkastaja, eversti Mika Multanen

Maavoimien esikunta perustettiin 2008 johtamaan suurinta puolustushaaraa. Se jatkaa edeltäjänsä Pääesikuntaan kuuluneen maavoimaesikunnan työtä. Maavoimien esikunnan (lyhennetään MAAVE) perinnepäivä on 16. maaliskuuta ja kunniamarssi Suomalaisen ratsuväen marssi 30-vuotisessa sodassa.

Utin jääkärirykmentin varusmies loukkaantui Taipalsaarella
Utin jääkärirykmentti
Tiedote 14.8.2019 14.23
Lapin kutsunnat alkavat 20.8.2019 Utsjoella
Jääkäriprikaati
Tiedote 14.8.2019 10.38
Voimakasta laukausmelua Hätilän harjoitusalueella
Panssariprikaati
Tiedote 13.8.2019 17.36
Kutsunnat alkavat tällä viikolla
Maavoimien esikunta
Tiedote 12.8.2019 12.05
Haku Puolustusvoimien urheilukouluun (talvilajit) on käynnissä
Kaartin jääkärirykmentti Kainuun prikaati
Tiedote 12.8.2019 10.47
Rosvopaistia veteraaneille keskiviikkona 14.8.
Karjalan prikaati
Tiedote 12.8.2019 10.26
Heinäkuun saapumiserän sotilasvala ja -vakuutus Hyvinkäällä
Kaartin jääkärirykmentti
Tiedote 9.8.2019 11.16