Maavoimien esikunta

Perinteikkäällä Karkialammen kasarmialueella sijaitseva Maavoimien esikunta on Maavoimien komentajan, kenraaliluutnantti Petri Hulkon johtoesikunta. Esikunnan johdossa on Maavoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Markku Myllykangas. Esikunta vastaa maapuolustuksen johtamisesta normaalioloissa ja kriisiaikana. Esikunnassa työskentelee noin 300 siviili- ja sotilashenkilöä.

Puolustushaaran esikuntana Maavoimien esikunta ohjaa valmius- ja joukkotuotantovaatimuksien mukaista asevelvollisten koulutusta ja hoitaa asevelvollisuusasioita Puolustusvoimissa. Esikunta johtaa pääosaa Puolustusvoimien kansainvälisistä kriisinhallintaoperaatioista. Lisäksi esikunta koordinoi Maavoimien yhteistoimintaa Merivoimien, Ilmavoimien, Rajavartiolaitoksen ja eri viranomaisten kanssa.

Maavoimien esikunta johtaa maapuolustuksen kehittämisohjelmaan kuuluvien hankkeiden ja merkittävien puolustushankintojen suunnittelun, toimeenpanon ja elinjaksohallinnan.

Esikunnan kokoonpanoon kuuluvat kanslia, operatiivinen osasto, henkilöstö-, tiedustelu-, huolto-, suunnittelu- ja johtamisjärjestelmäosastot.

Maavoimien esikunnassa palvelevat aselajitarkastajina

  • Ilmatorjunnan tarkastaja, eversti Sami-Antti Takamaa
  • Jalkaväen tarkastaja, eversti Rainer Peltoniemi
  • Tykistön tarkastaja, eversti Pertti Holma
  • Pioneeri- ja suojelutarkastaja, eversti Matti Lampinen
  • Viestitarkastaja, eversti Eero Valkola
  • Huollon tarkastaja, eversti Mika Multanen

Maavoimien esikunta perustettiin 2008 johtamaan suurinta puolustushaaraa. Se jatkaa edeltäjänsä Pääesikuntaan kuuluneen maavoimaesikunnan työtä. Maavoimien esikunnan (lyhennetään MAAVE) perinnepäivä on 16. maaliskuuta ja kunniamarssi Suomalaisen ratsuväen marssi 30-vuotisessa sodassa.

Kaartin jääkärirykmentti harjoittelee Helsingin ja Vantaan alueilla
Kaartin jääkärirykmentti
Tiedote 14.3.2019 15.16
Talvisodan päättymisen muistojuhla Kasarmitorilla
Kaartin jääkärirykmentti
Tiedote 12.3.2019 13.41
Joukkojen siirrot Northern Wind 2019 -harjoitukseen saattavat ruuhkauttaa liikennettä
Jääkäriprikaati Kainuun prikaati Maavoimat Panssariprikaati Porin prikaati
Tiedote 11.3.2019 16.31
Utin jääkärirykmentin ajoneuvo liikenneonnettomuudessa Rovajärvellä
Utin jääkärirykmentti
Tiedote 9.3.2019 16.37
Kymi 119 -paikallispuolustusharjoituksen päättäminen
Karjalan prikaati Maasotakoulu Utin jääkärirykmentti
Tiedote 8.3.2019 15.31
Kymi 119 -harjoitus edisti paikallispuolustusta sekä monenvälistä viranomaisyhteistyötä
Karjalan prikaati Utin jääkärirykmentti
Tiedote 8.3.2019 15.03