Maavoimien esikunta

Perinteikkäällä Karkialammen kasarmialueella sijaitseva Maavoimien esikunta on Maavoimien komentajan, kenraaliluutnantti Petri Hulkon johtoesikunta. Esikunnan johdossa on Maavoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Markku Myllykangas. Esikunta vastaa maapuolustuksen johtamisesta normaalioloissa ja kriisiaikana. Esikunnassa työskentelee noin 285 siviili- ja sotilashenkilöä.

Puolustushaaran esikuntana Maavoimien esikunta ohjaa valmius- ja joukkotuotantovaatimuksien mukaista asevelvollisten koulutusta ja hoitaa asevelvollisuusasioita Puolustusvoimissa. Esikunta johtaa pääosaa Puolustusvoimien kansainvälisistä kriisinhallintaoperaatioista. Lisäksi esikunta koordinoi Maavoimien yhteistoimintaa Merivoimien, Ilmavoimien, Rajavartiolaitoksen ja eri viranomaisten kanssa.

Maavoimien esikunta johtaa maapuolustuksen kehittämisohjelmaan kuuluvien hankkeiden ja merkittävien puolustushankintojen suunnittelun, toimeenpanon ja elinjaksohallinnan.

Esikunnan kokoonpanoon kuuluvat kanslia, operatiivinen osasto, henkilöstö-, tiedustelu-, huolto-, suunnittelu- ja johtamisjärjestelmäosastot.

Maavoimien esikunnassa palvelevat aselajitarkastajina

  • Ilmatorjunnan tarkastaja, eversti Sami-Antti Takamaa
  • Jalkaväen tarkastaja, eversti Rainer Peltoniemi
  • Tykistön tarkastaja, eversti Pertti Holma
  • Pioneeri- ja suojelutarkastaja, eversti Matti Lampinen
  • Viestitarkastaja, eversti Eero Valkola
  • Huollon tarkastaja, eversti Mika Multanen

Maavoimien esikunta perustettiin 2008 johtamaan suurinta puolustushaaraa. Se jatkaa edeltäjänsä Pääesikuntaan kuuluneen maavoimaesikunnan työtä. Maavoimien esikunnan (lyhennetään MAAVE) perinnepäivä on 16. maaliskuuta ja kunniamarssi Suomalaisen ratsuväen marssi 30-vuotisessa sodassa.

Lähes 10 000 aloittaa palveluksen Maavoimissa
Maavoimat
Uutinen 4.1.2019 10.04
Uudet alokkaat palvelukseen maanantaina Kajaanissa
Kainuun prikaati
Tiedote 3.1.2019 12.22
Alokkaita Maasotakouluun
Maasotakoulu
Tiedote 2.1.2019 12.35
Reserviupseerikurssi juhlii Haminassa
Maasotakoulu
Tiedote 2.1.2019 8.59
Porin prikaati kotiuttaa tänään eniten varusmiehiä
Porin prikaati
Tiedote 20.12.2018 15.46
Vuoden 2018 kutsunnat Uudellamaalla ovat päättyneet
Kaartin jääkärirykmentti
Tiedote 19.12.2018 16.20
Jääkäriprikaatista kotiutuu 794 varusmiestä 20. joulukuuta
Jääkäriprikaati
Tiedote 19.12.2018 15.34
Kainuun prikaati kotiuttaa varusmiehiä
Kainuun prikaati
Tiedote 19.12.2018 14.32
Läheistenpäivä, sotilasvala ja -vakuutus Karjalan prikaatissa
Karjalan prikaati
Tiedote 19.12.2018 10.50