Maavoimien esikunta

Perinteikkäällä Karkialammen kasarmialueella sijaitseva Maavoimien esikunta on Maavoimien komentajan, kenraaliluutnantti Petri Hulkon johtoesikunta. Esikunnan johdossa on Maavoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Markku Myllykangas. Esikunta vastaa maapuolustuksen johtamisesta normaalioloissa ja kriisiaikana. Esikunnassa työskentelee noin 300 siviili- ja sotilashenkilöä.

Puolustushaaran esikuntana Maavoimien esikunta ohjaa valmius- ja joukkotuotantovaatimuksien mukaista asevelvollisten koulutusta ja hoitaa asevelvollisuusasioita Puolustusvoimissa. Esikunta johtaa pääosaa Puolustusvoimien kansainvälisistä kriisinhallintaoperaatioista. Lisäksi esikunta koordinoi Maavoimien yhteistoimintaa Merivoimien, Ilmavoimien, Rajavartiolaitoksen ja eri viranomaisten kanssa.

Maavoimien esikunta johtaa maapuolustuksen kehittämisohjelmaan kuuluvien hankkeiden ja merkittävien puolustushankintojen suunnittelun, toimeenpanon ja elinjaksohallinnan.

Esikunnan kokoonpanoon kuuluvat kanslia, operatiivinen osasto, henkilöstö-, tiedustelu-, huolto-, suunnittelu- ja johtamisjärjestelmäosastot.

Maavoimien esikunnassa palvelevat aselajitarkastajina

  • Ilmatorjunnan tarkastaja, everstiluutnantti Mikko Mäntynen
  • Jalkaväen tarkastaja, eversti Rainer Peltoniemi
  • Tykistön tarkastaja, eversti Pertti Holma
  • Pioneeritarkastaja, eversti Matti Lampinen
  • Viestitarkastaja, eversti Eero Valkola
  • Huollon tarkastaja, eversti Mika Multanen

Maavoimien esikunta perustettiin 2008 johtamaan suurinta puolustushaaraa. Se jatkaa edeltäjänsä Pääesikuntaan kuuluneen maavoimaesikunnan työtä. Maavoimien esikunnan (lyhennetään MAAVE) perinnepäivä on 16. maaliskuuta ja kunniamarssi Suomalaisen ratsuväen marssi 30-vuotisessa sodassa.

Sotilaspoliisi harjoittelee Kajaanissa
Kainuun prikaati
Tiedote 17.2.2020 11.37
Paikallispuolustusharjoitus Savo-Karjala 20 näkyy Pohjois-Savossa
Kainuun prikaati Karjalan lennosto
Tiedote 17.2.2020 11.23
Kehä 20 -paikallispuolustusharjoitus pääkaupunkiseudulla ja Itä-Uudellamaalla
Kaartin jääkärirykmentti
Tiedote 17.2.2020 11.21
Uudenmaan aluetoimiston vuosipäivässä palkittiin reserviläistoimijoita
Kaartin jääkärirykmentti
Uutinen 15.2.2020 17.39
Sotilaspoliisit harjoittelevat pääkaupunkiseudulla
Kaartin jääkärirykmentti
Tiedote 14.2.2020 15.20
Kansainvälinen talviolosuhdeharjoitus Pohjois-Suomessa
Utin jääkärirykmentti
Tiedote 14.2.2020 8.31