Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Panssarivaunut

Panssarivaunu on tela-alustainen, panssariteräksestä valmistetulla itsekantavalla rungolla varustettu panssariajoneuvo. Panssarivaunutyyppejä ovat mm viestipanssarivaunut, evakuointipanssarivaunut, taistelupanssarivaunut, rynnäkköpanssarivaunut, ilmatorjuntapanssarivaunut.

Taistelupanssarivaunut

Taistelupanssarivaunu on yli 75 mm tykillä ja ympäri pyörivällä tornilla varustettu, omalta massaltaan vähintään 16,5 t painava panssarivaunu

Vaunujen pääaseen kaliiperi on yleensä 100-125 millimetriä. Tehokas ampumaetäisyys on useita kilometrejä ja panssarinläpäisy nykyaikaisimmilla ammuksilla useita kymmeniä senttimetrejä. Ammunnan johtamiseen käytetään laseretäisyysmittaria ja tulenjohtolaskinta. Ammunta on mahdollista myös pimeällä. Pääaseen lisäksi vaunujen tyypillisen aseistukseen kuuluvat konekivääri ja ilmatorjuntakonekivääri.

Taistelupanssarivaunujen panssarointi on kehittynyt merkittävästi. Paksuimmillaan panssarointi on vaunun rungon ja tornin etuosassa, joiden muotoilu lisäksi parantaa suojaa suoraan edestä kohdistuvaa tulta vastaan. Käytettävä teräs on entistä kestävämpää. Läpäisynkestävyyttä on lisäksi parannettu erilaisilla kerros- ja lisäpanssaroinneilla.

Vaunujen nykyinen 40-70 tonnin massa on katsottu sopivaksi kompromissiksi suojan ja liikkuvuuden välillä. Ratkaisuihin on vaikuttanut myös vaatimus vaunun profiilin pitämisestä mahdollisimman matalana. Taistelupanssarivaunun suurin nopeus tiellä on yleensä 60-70 ja maastossa 35-40 kilometriä tunnissa. Toimintamatka täysillä tankeilla on 400-700 kilometriä.

Pääaseen kaliiperiksi on länsimaissa vakiintunut 120 mm ja Venäjällä 125 mm. Panssaria läpäisevänä pääampumatarvikkeena käytetään nuoliammusta (APFSDS).

Rynnäkköpanssarivaunut

Rynnäkköpanssarivaunu on ensisijaisesti jalkaväen kuljettamiseen tarkoitettu ja vähintään 20 mm tykillä ja toisinaan myös panssarintorjuntaohjusjärjestelmällä varustettu panssarivaunu.

Rynnäkköpanssarivaunut sijoittuvat ominaisuuksiltaan taistelupanssarivaunujen ja panssaroitujen miehistönkuljetusajoneuvojen välimaastoon. Ne on tarkoitettu ennen kaikkea panssarijalkaväen taisteluajoneuvoiksi.

Rynnäkköpanssarivaunut eroavat panssaroiduista miehistönkuljetusajoneuvoista lähinnä monipuolisen aseistuksen osalta. Aseistukseen kuuluu yleensä 20-40 millimetrinen konetykki, panssaritorjuntaohjusjärjestelmä ja yksi tai useampia konekivääreitä.

Vaunujen panssarointi on tarkoitettu kestämään tykistön kranaattien sirpaleet ja ainakin kiväärikaliiperisten aseiden luodit kaikista suunnista. Etupanssaroinnilla pyritään saamaan suoja toisen rynnäkköpanssarivaunun konetykin osumaa vastaan.

Pääosa rynnäkköpanssarivaunuista on telakalustoa. Niiden sekä tie- että maastoliikkuvuus on samaa luokkaa kuin taistelupanssarivaunuilla. 

BMP-2 rynnäkköpanssarivaunun automaattitykin tehokas ampumaetäisyys maa-ammunnassa on 1000-1500 metriä. 75:n asteen korotuskulma mahdollistaa tykin käytön myös lentokoneiden ja ennen kaikkea helikoptereiden torjuntaan.

CV9030 rynnäkköpanssarivaunu on telaketjuilla ja rajoituksetta kääntyvällä tornilla varustettu panssarivaunu. Vaunu on jaettu alustaan ja torniin. Alusta vastaa käyttövoimasta ja torni tulivoimasta. Kiinteä aseistus koostuu 30 mm:n automaattikanuunasta, 7,62 mm:n panssarivaunukonekivääristä, kahdeksasta suojasavunheittimestä (neljä tornin kummallakin puolella), kahdesta erikoisammusheittimestä.

Kuljetuspanssarivaunut

Kuljetuspanssarivaunu on ensisijaisesti jalkaväen kuljettamiseen tarkoitettu ja enintään 20 mm tykillä varustettu panssarivaunu.

Suomessa kuljetuspanssarivaunuja MT-LBV ja MT-LB käytetään eri tarkoituksiin mekanisoiduissa taisteluosastoista ja moottoroiduissa taisteluosastoissa.

Panssarivaunut

Lisätietoa Leopard 2A6 Taistelupanssarivaunusta

Taistelupanssarivaunu Leopard 2A6

Taistelupanssarivaunujen tuhoaminen.

Lisätietoa Leopard 2A4 Taistelupanssarivaunusta

Taistelupanssarivaunu Leopard 2A4

Taistelupanssarivaunujen tuhoaminen.

Lisätietoa CV9030 Rynnäkköpanssarivaunusta

Rynnäkköpanssarivaunu CV9030

Rynnäkköpanssarivaunujen ja hitaiden ilma-alusten tuhoaminen sekä panssarijääkäreiden taistelun tukeminen suora-ammuntatulella.

Lisätietoa BMP-2 MD Rynnäkköpanssarivaunusta

Rynnäkköpanssarivaunu BMP-2 MD 

Rynnäkköpanssarivaunujen ja hitaiden ilma-alusten tuhoaminen sekä panssarijääkäreiden taistelun tukeminen suora-ammuntatulella.

Lisätietoa MT-LBV Kuljetuspanssarivaunusta

Kuljetuspanssarivaunu MT-LBV

Käytetään eri tehtävissä mekanisoiduissa- ja moottoroiduissa taisteluosastoissa.