Handräckning är en väsentlig del av Finlands övergripande säkerhet
Armén

Handräckning är en väsentlig del av Finlands övergripande säkerhet

Trafiken till och från Nyland begränsas genom beslut av statsrådet. Polisen bad Försvarsmakten om handräckning 26.3 för att verkställa begränsningarna i syfte att fördröja spridningen av coronaviruset COVID-19. Försvarsmakten har assisterat polisen räknat från 28.3.
9.4.2020 | 8.14
Under övningen Uusimaa 17 övas beredskap och gemensam operation
Armén

Under övningen Uusimaa 17 övas beredskap och gemensam operation

I Försvarsmaktens huvudkrigsövning Uusimaa 17 testas den militära förmågan och beredskapen hos huvudstadsregionens mark-, sjö- och luftförsvar i situationer som utvecklas snabbt. Övningen ordnas i nära samarbete med övriga myndigheter, på precis samma sätt som man skulle göra i en verklig situation.
29.11.2017 | 22.30
Uppbådet är första steget mot beväringstjänsten
Arméstaben

Uppbådet är första steget mot beväringstjänsten

Uppbådet är vanligtvis de ungas första kontakt med Försvarsmakten och värnplikten. För många har de berättelser om beväringstjänsten som släktingar och vänner delat med sig av väckt frågor, som de unga som söker svar på vid uppbådet.
27.9.2019 | 11.29
Kommendören för armén i sin blogg: "Visa omsorg"
Armén

Kommendören för armén i sin blogg: "Visa omsorg"

"Jokainen joka apua saa sitä joskus tajuu myös antaa".
22.9.2017 | 16.42
20.11.2019
Huvudkrigsövningen Kaakko 19 i Nyland
Gardesjägarregementet