Från rekryt till plutonchef: Markus Lautala litar på de färdigheter han fått
Armén

Från rekryt till plutonchef: Markus Lautala litar på de färdigheter han fått

Officersaspirant Markus Lautalas beväringstjänst är på slutrakan. Han har 347 tjänstgöringsdagar i Fredrikshamn bakom sig. Lautala hoppades på utmanande uppgifter i armén och lyckades söka sig till sådana. I dag hemförlovas han med en stark tillit till de kunskaper och färdigheter han fått i milin. Han har som mål att komma in på en militär karriär.
20.6.2019 | 8.09
En övningsorder eller kallelse kräver alltid åtgärder
Armén

En övningsorder eller kallelse kräver alltid åtgärder

Ett brev från försvarsmakten som gäller en repetitionsövning eller en frivillig övning kräver alltid åtgärder av reservisten. Försvarsmaktens regionalbyråer hjälper och betjänar reservisterna i problemsituationer.
6.4.2018 | 9.59
Utbildning 2020 beaktar även soldatens psyke
Uttis jägarregemente

Utbildning 2020 beaktar även soldatens psyke

Genom programmet Utbildning 2020 utvecklas uppbådssystemet, tjänstgöringsval, utbildningsmetoder samt utbildningssystemet som helhet. En nyhet är utbildningen som gäller soldatens funktionsförmåga.
31.5.2019 | 11.18
Övningen Sapeli 19 stärker truppernas prestationsförmåga i bebyggda områden och det bilaterala samarbetet mellan Finland och Storbritannien
Gardesjägarregementet

Övningen Sapeli 19 stärker truppernas prestationsförmåga i bebyggda områden och det bilaterala samarbetet mellan Finland och Storbritannien

Övningen Sapeli 19 som leds av Gardesjägarregementet arrangeras i Nyland under perioden 3 - 10.6.2019. Övningen är slutövning för de beväringar som utbildas för manskapsuppgifter och som inledde sin tjänstgöring i januari, samt för beväringschefer, beredskapsenheten och militärförare som inledde sin tjänstgöring i juli förra året. I år deltar också en ca 120 soldater stark lätt infanterienhet från Storbritannien i övningen. Den bilaterala samverkansövningen UWFEX19 (Urban warfare exercise) är en av de gemensamma övningar som arméerna i de båda länderna har kommit överens om.
21.5.2019 | 12.04
18.2.2019
Gardesjägarregementet övar i Huvudstadsregionen
Gardesjägarregementet
19.11.2018
Stridsövningen Sapeli 2 i Nylandsområdet
Gardesjägarregementet
8.11.2018
Armén övar i Norra Finland
Armén