Uppbåden inleds: bekanta dig med anvisningarna
Arméstaben

Uppbåden inleds: bekanta dig med anvisningarna

Försvarsmaktens regionalbyråer ordnar uppbåd enligt värnpliktslagen under tiden 15.8–13.12.2019. Regionalbyråerna ordnar sammanlagt 455 uppbådstillfällen på 248 orter. I uppbåden deltar i år sammanlagt cirka 35 000 värnpliktiga män. Uppbåd ordnas för alla värnpliktiga som fyller 18 år i år, d.v.s. de män som är födda 2001, och för dem som av någon anledning inte deltagit i uppbåd tidigare.
12.8.2019 | 12.05
Gardesjägarregementets beredskapsenhet och stadsjägare övar i Kvarn i Sverige
Gardesjägarregementet

Gardesjägarregementets beredskapsenhet och stadsjägare övar i Kvarn i Sverige

Övningen Kvarn 19 som leds av Gardesjägarregementet anordnas i Kvarn i Sverige under tiden 12- 20.10.2019. I övningen deltar totalt cirka 200 beväringar och anställda. Huvudmålsättningen med övningen är att utveckla beredskapen och prestationsförmågan hos Gardesjägarregementets beredskapsenhet och stadsjägarna i fråga om krävande stridsuppgifter i bebyggt område.
3.10.2019 | 15.49
Uppbådet är första steget mot beväringstjänsten
Arméstaben

Uppbådet är första steget mot beväringstjänsten

Uppbådet är vanligtvis de ungas första kontakt med Försvarsmakten och värnplikten. För många har de berättelser om beväringstjänsten som släktingar och vänner delat med sig av väckt frågor, som de unga som söker svar på vid uppbådet.
27.9.2019 | 11.29
”Militären fostrar och lär en att inte ge upp för lätt”
Armén

”Militären fostrar och lär en att inte ge upp för lätt”

Ungefär 800 beväringar som tjänstgör i Arméns truppförband avslutar sin beväringsutbildning och övergår till Försvarsmaktens reserv onsdagen den 18 september 2019.
18.9.2019 | 8.17
19.11.2018
Stridsövningen Sapeli 2 i Nylandsområdet
Gardesjägarregementet
8.11.2018
Armén övar i Norra Finland
Armén
7.9.2018
Evakueringsövning i Degerby i Ingå 11.9.2018
Gardesjägarregementet
13.8.2018
Kajanalands brigad leder FISE-stabsövning
Kajanalands brigad
6.7.2018
Specialtrupper utbildas vid hundraårig flygbas
Uttis jägarregemente
3.7.2018
Skjututbildning vid Karelska Brigaden
Karelska brigaden