Under övningen Uusimaa 17 övas beredskap och gemensam operation
Armén

Under övningen Uusimaa 17 övas beredskap och gemensam operation

I Försvarsmaktens huvudkrigsövning Uusimaa 17 testas den militära förmågan och beredskapen hos huvudstadsregionens mark-, sjö- och luftförsvar i situationer som utvecklas snabbt. Övningen ordnas i nära samarbete med övriga myndigheter, på precis samma sätt som man skulle göra i en verklig situation.
29.11.2017 | 22.30
Uppbådet är första steget mot beväringstjänsten
Arméstaben

Uppbådet är första steget mot beväringstjänsten

Uppbådet är vanligtvis de ungas första kontakt med Försvarsmakten och värnplikten. För många har de berättelser om beväringstjänsten som släktingar och vänner delat med sig av väckt frågor, som de unga som söker svar på vid uppbådet.
27.9.2019 | 11.29
Kommendören för armén i sin blogg: "Visa omsorg"
Armén

Kommendören för armén i sin blogg: "Visa omsorg"

"Jokainen joka apua saa sitä joskus tajuu myös antaa".
22.9.2017 | 16.42
Den virtuella utbildningsmiljön som en del av beväringsutbildningen
Pansarbrigaden

Den virtuella utbildningsmiljön som en del av beväringsutbildningen

Den virtuella utbildningsmiljön (VKY) inom beväringsutbildningen är en relativt ny sak. Utbildningen som använder datorspelsimulatorer startade i praktiken av sig själv, utan normer och order. Många utbildare hade märkt att undervisningen i taktik och stridsteknik med hjälp av datorspelsimulatorer var en mer effektiv undervisningsform än de traditionella Powerpoint-lektionerna. Förändringen kräver att utbildarna är insatta i och har kunskaper om området - och kräver det fortfarande. De möjligheter som den virtuella utbildningsmiljön erbjuder är emellertid nästan obegränsade.
5.10.2018 | 14.52
20.11.2019
Huvudkrigsövningen Kaakko 19 i Nyland
Gardesjägarregementet