Evakueringsövning i Degerby i Ingå 11.9.2018

Gardesjägarregementet 7.9.2018 11.04
Pressmeddelande

Ingå kommun ordnar tillsammans med Gardesjägarregementet en evakueringsövning i Degerby i Ingå tisdag 11.9.2018. Övningen är en del av en samarbetsövning mellan olika myndigheter.

Målet med evakueringsövningen är att träna och utveckla myndigheternas samarbetsberedskap i området Västra Nyland. Övningen genomförs som ett samarbete mellan Ingå kommun, Gardesjägarregementet, Västra Nylands räddningsverk, Polisinrättningen i Västra Nyland och Degerby byaråd. Övningen koordineras av Gardesjägarregementet. Kehä 18 -försvarsövningen som leds av Gardesjägarregementet anordnas i Västra Nylands region 10.-14.9.2018.

Under evakueringsövningen evakueras invånarna i Degerby by mellan klockan 17 och 22 av Gardesjägarregementets trupper, Ingå kommun och polisen i Västra Nyland. Övningen är över cirka klockan 22.

Degerbybornas deltagande i evakueringsövningen är helt frivilligt. Alla Degerbybor har informerats om evakueringsövningen och om deltagande i övningen har meddelas personligen med ett infobrev som har skickats per post.

Följ med övningen i sociala medier:  #evakuointiharjoitus #evakueringsövning #degerbyevak