Ansökningstiden till frivillig militärtjänst för kvinnor går ut den 1.3

Armén 1.2.2018 9.48
Pressmeddelande

Ansökan till frivillig militärtjänst för kvinnor ska göras senast den 1 mars. Man kan nu söka till både januari- och julikontingenterna 2019 och till julikontingenten 2018, där det ännu finns ett begränsat antal platser kvar.

 

Kvinnor kan söka sig till alla försvarsgrenar och vapenslag och till specialtrupperna. Ansökan med bilagor ska ha inkommit senast den 1.3.2018 till den regionalbyrå dit den sökandes hemkommun hör. Här kan du kontrollera vilken regionalbyrå du tillhör.

För att bli antagen till frivillig militärtjänst för kvinnor krävs finskt medborgarskap, en ålder av minst 18 och högst 29 år då tjänstgöringen inleds, samt att hälsotillstånd och övriga egenskaper är lämpliga för militärutbildning.

Yle Areena kan man följa med Yles finskspråkiga tv-serie Naissotilat som handlar om frivillig militärtjänstgöring för kvinnor.

Här kan du läsa om undersergeant Seila Pihanurmis erfarenheter av tjänstgöringen: Frivillig militärtjänst för kvinnor

På adressen varusmies.fi/sv hittar du närmare information om frivillig militärtjänst för kvinnor: varusmies.fi/sv