FI SV EN

Nästan 35 000 unga till uppbåden

Armén 8.8.2017 8.45
Pressmeddelande
Nästan 35 000 unga till uppbåden

Uppbåden enligt värnpliktslagen inleds tisdagen den 15 augusti. Årets uppbåd omfattar huvudsakligen personer födda 1999 – totalt ca 35 000 personer.

Försvarsmakten utför uppbåden enligt värnpliktslagen med början tisdagen den 15 augusti. I höst omfattar uppbåden huvudsakligen personer födda 1999. Totalt ordnas 477 uppbådstillfällen på 250 orter runt om i Finland. Uppbåden avslutas fredagen den 15 december 2017.

Uppbådspliktiga är alla manliga finska medborgare som fyller 18 år i år. Uppbådspliktiga är även de 19–29-åringar som inte tidigare har iakttagit sin uppbådsplikt eller som vid tidigare års uppbåd har beordrats att infinna sig för ny besiktning.

Uppbåden genomförs av arméns 12 regionalbyråer i enlighet med deras uppbådskungörelser. Regionalbyråernas uppbådskungörelser finns till påseende på försvarsmaktens webbplats på adressen varusmies.fi/sv/uppbaden.

Vid uppbådet fastställs den uppbådspliktiges tjänstduglighet och beslut fattas om tjänstgöringen

De uppbådspliktiga har möjlighet att inleda sin tjänstgöring i januari- eller julikontingenten under något av de tre närmast efter uppbådet följande åren, dvs. 2018, 2019 eller 2020.

Hur lång tjänstgöringen kommer att vara och vilken utbildning den värnpliktige kommer att få är frågor som bestäms av truppförbandet och som man således inte tar ställning till vid uppbåden.

Militärtjänstgöringen kan även genomföras inom specialtrupper eller -områden. Till dessa blir man inte beordrad direkt vid uppbådet, utan var och en bör ansöka själv till dem. Tilläggsuppgifter om ansökan, inträdeskrav och -prov får du vid uppbådet och på försvarsmaktens webbplats på adresserna varusmies.fi/sv/specialtrupper och varusmies.fi/sv/specialuppgifter.

De uppbådspliktiga har möjlighet att för uppbådsnämnden framställa sina egna önskemål gällande när tjänstgöringen inleds och var den genomförs. Dessa beaktas i mån av möjlighet.

Regionalbyråerna ger ytterligare information i sociala medier på adressen: Facebook.com/aluetoimisto

Läs mera på Facebook.com/aluetoimisto, Facebook.com/puolustus och http://puolustusvoimat.fi/sv/framsida