FI SV

Över 6 800 beväringar hemförlovas från armén

Armén 13.12.2016 10.03
Pressmeddelande
Över 6 800 beväringar hemförlovas från armén

Torsdag 15 december hemförlovas totalt 6 834 beväringar som inledde sin tjänstgöring vid armén i januari och juli.

3 497 av de beväringar som nu hemförlovas har tjänstgjort i 347 dygn som beväringschefer och specialutbildade militärförare. De övriga 3 337 har tjänstgjort i 165 dygn och fått manskapsutbildning.

De största hemförlovningarna sker vid Björneborgs brigad, Kajanalands brigad och Karelska brigaden varifrån ungefär 1 500 beväringar vardera nu överflyttas till reserven. 166 av de hemförlovade beväringarna är kvinnor.

Den 14 september hemförlovade armén totalt 899 beväringar som tjänstgjort i 255 dygn och genomgått specialutbildning.

Nästa kontingent inleder sin tjänstgöring måndagen den 2 januari 2017.