Hoppa till innehåll

Självständighetsdagens riksparad

Fredag 6.12.2019 kl. 9.00 –  15.00

Självständighetsdagens riksparad

Självständighetsdagens riksparad ordnas den 6 december i Tammerfors.

I paraden deltar trupper från Armén, Marinen och Flygvapnet, Försvarshögskolan, Gränsbevakningsväsendet, Försvarsmaktens logistikverk samt veteran- och försvarsorganisationer. Sammanlagt ungefär 1 300 personer och över 50 fordon deltar i paraden. I förbimarschen ses även en kavalleriavdelning från Tampereen seudun ratsuväen kilta ry.

Paraden tas emot av Försvarsmaktens logistik- och materielchef, generallöjtnant Timo Rotonen, och fältandakten hålls vid mönstringen av fältbiskop Pekka Särkiö. Paradtrupperna kommenderas av Arméns operationschef, brigadgeneral Rami Saari.

Högtidsdagens program:

kl. 9 Kransnedläggning på Kalevankangas begravningsplats

kl. 10 Gudstjänst i Tammerfors domkyrka

kl. 12 Paradmönstring på Ratina stadion

kl. 13 Förbimarsch på Tammerfors riksväg

kl. 9–15 Materielutställning i Ratinanniemi

Kom i tid till mönstringen, för trupperna inleder grupperingen inför mönstringen ungefär kl. 11.30.

Välkommen att fira självständigheten med oss – det är fritt inträde till evenemangen!

Vi uppdaterar informationen om paraddagens evenemang och trafikarrangemang på sidan https://puolustusvoimat.fi/sv/riksparad.

Målgrupper: media, medborgare