Sektioner
Meny
Armén

Den lokala försvarsövningen Kehä 20 ordnas i huvudstadsregionen och östra Nyland

Söndag 1.3.2020

Under den lokala försvarsövningen Kehä 20 övas myndighetssamarbete vid avvärjning av hybridhot.

Lokala trupper, som leds av Gardesjägarregementet, övar sig tillsammans med Räddningsverket i Östra Nyland, Polisinrättningen i Östra Nyland, Försvarsutbildningsföreningen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen i att försvara huvudstadsregionen under tiden 1 - 6.3.2020. I övningen deltar totalt ca 650 personer. Övningstrupperna består av beväringar, reservister, försvarsmaktens personal och myndigheter.

Målgrupper: kommuns, media, medborgare