10.08.2020–26.08.2020

Kittilä, Hukkakero

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten spränger utrangerad ammunition i Kittilä, Hukkakero 10-26.8.2020 dagligen kl. 08.00-22.00.

Farligt område är i väster: Selkä-Mäntypää - Paartoselkä - Leppäkumpu, i norr: Leppäkumpu - Katajaselkä (vägen borträknad) - Iso-Vitikko, i öster: Kittilä - Sodankylä - kommungränsen, och i söder: Tarpomapää - Selkä-Mäntypää. Höjd av det farliga området är 4200 m. Obehörig vistelse eller rörelse inom det farliga området är förbjudet.

Det sprängande truppförbandet är Försvarsmaktens logistikverk.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 578 390 eller 0298 465 504. .

youtube

instagram