21.08.2019–21.08.2019

Huovinrinne, Säkylä, Kjulo, Vittis

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter Försvarsmakten skjuter med infanterivapen på Huovinrinne skjutområde 21.8.2019 mellan 07.00 - 22.00

Farlig område är Huovinrinne skutområde.

Det skjutande truppförbandet är Björneborgs brigad.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 441 950.

youtube

instagram