23.01.2019–25.01.2019

Upinniemi och Makilo, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med fartygsartilleri i Upinniemi och Mäkiluoto skjutområden EF R75, R76 och R77 23.1 - 25.1.2019 mellan 08:00 - 20:00.

Det farliga området sträcker sig i en sektor med den västra gränsen till Handsken - Bågaskär och den östra gränsen till Upinniemi - Kal-lensaari - Mäkiluoto.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 317 402, 0299 317 400 och sjöfartens VHF kanal 16.

youtube

instagram