Hoppa till innehåll

Maasotakoulu kouluttaa usean eri aselajin osaajia

Marksstridsskolan - arméns försvarsgrensskola

Markstridsskolan är arméns försvarsgrensskola. Våra viktigaste uppgifter är att utbilda värnpliktiga och personal, forskning och utveckling för armén, och beredskap. Genom att utföra dessa uppgifter producerar Markstridsskolan prestationsförmåga för försvarsmakten och i synnerhet för armén.

Markstridsskolan finns på fem orter: i Villmanstrand, Fredrikshamn, Hattula, Kankaanpää och Riihimäki. Vid Markstridsskolan jobbar över 600 personer. Överste Kari Pietiläinen är chef för Markstridsskolan och Villmanstrand-Fredrikshamns garnison.

 

Begravningen av Mannerheimriddaren Tuomas Gerdt i Villmanstrand
Markstridsskolan
Pressmeddelande 23.11.2020 9.01
Försök med gemensam inkvartering inleds med reservofficerskursen
Markstridsskolan
Pressmeddelande 14.5.2020 14.52
Artilleriskolan vid Markstridsskolan leder nordisk artilleriövning
Markstridsskolan
Pressmeddelande 13.5.2019 7.00
Simulatorutbildning i klassrummet och i terrängen
Markstridsskolan
Nyhet 4.3.2019 0.01
Den anställda personalens kompetensutveckling
Markstridsskolan
Pressmeddelande 30.6.2017 8.09