03.09.2019–05.09.2019

Makilo och Enskär, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanterivapen på Makilos och Enskärs skjutområden 3.9.2019 kl. 12:00 - 24:00, 4.9.2019 kl. 00:00 - 04:00 och 12:00 - 24:00, samt den 5.9.2019 mellan klockan 00:00 och 04:00.

Det farliga områdets östra gräns sträcker sig från Salmen 15 km söderut längs med skyddsområdets gräns. Det farliga områdets nordliga gräns sträcker sig i linjen Rönnskär - Stora Träskö - Bågaskär. Det farliga områdets västra gräns sträcker sig från Bågaskär i riktning 170 och slutar vid territorialvattengränsen.

Det skjutande truppförbandet är Kustbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 325 903 / 040-5878233.