12.01.2017–13.01.2017

Makilo, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med fartygsartilleri i Makilo skjutområde 12 -13.1.2017 dagligen mellan klockan 10:00 – 14:00.

Det farliga områdets väster gräns sträcker sig i positioner 595600N 0240049E - 594457N 0235904E - 594242N 0240244E och öster gräns i positioner 600731N 0251325E - 595739N 0243154E - 594954N 0243617E.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 316 104.