13.02.2017–17.02.2017

Niinisalo, Pohjankangas

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanterivapen på skjutområdet i Pohjankangas undet tiden 13. och 17.2.2017 som följande: 13.2. kl. 12:00-22:00, 14.-16.2.2017 kl. 08:00-22:00 och 17.2. kl. 08:00-18:00.

Farlig område är Pohjankangas skjutområde. Det är permanent förbjudet för obehöriga att olovligt röra sig på området.

Det skjutande truppförbandet är Satakunta flygflottilj.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 225 201 eller 0299 443 950 under skjutningarnas.