03.09.2019–09.09.2019

Obbnäs, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanteri vapen i Obbnäs på följande tider 03.09. - 09.09.2019 klockan 07:00 - 24:00.

Det farliga området är 4 km avstånd i en sektor, vars vänstra gräns är Stuguviken - Stora Svartö - Sandö - Bötet, varifrån söderut och högra gräns är Stuguviken - Bökarviken - Stora Ådgrundet, varifrån söderut.

Det skjutande truppförbandet är Kustbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 321 707.