Helikopteripataljoonan pimeälentokoulutus

Maanantai 16.10.2017 klo 19.00 – perjantai 20.10.2017 klo 01.00

Utin jääkärirykmentin Helikopteripataljoonan loppuvuoden pimeälentoharjoitukset alkavat. Viikoille 35, 36, 42, 46 ja 50 ajoittuvat koulutuslennot keskittyvät pääosin Kymenlaaksoon, noin 100 kilometrin säteelle Utin lentokentästä. Osa lennoista suuntautuu eteläiselle merialueelle.

Koulutusviikkoina lentotoiminta alkaa maanantai-iltaisin ja se päättyy torstain ja perjantain välisenä yönä. Lennot aloitetaan kello 16 jälkeen ja ne päättyvät, kun suunnitellut lentokierrokset on saatu tehtyä, kuitenkin viimeistään kello 03 mennessä. Lentoajat vaihtelevat jonkin verran viikottain.

Pimeälentokoulutus toteutetaan NH90-kuljetushelikoptereilla ja MD500-kevythelikoptereilla. Koulutuslennoissa käytetään ajoittain matalaa lentokorkeutta ja niiden aikana tehdään myös maastolaskuja. Lentojen aikana saatetaan käyttää valonheittimiä, joiden valokeilat voivat olosuhteista riippuen näkyä hyvinkin kauas.

Lentotoiminnasta voi aiheutua meluhaittaa, jota pyritään välttämään suuntaamalla toiminta pääosin harvaan asutuille alueille. Lentokenttien lähialueilla noudatetaan melua vähentäviä lentomenetelmiä aina, kun se on mahdollista.

Pimeälentoharjoitukset liittyvät helikopterimiehistöjen koulutukseen sekä virka-apuvalmiuteen kuuluvan pelastuspäivystyksen harjoitteluun.

Kohderyhmät: kansalaiset