Itsenäisen Suomen kenttätykistön ja Tykistökoulun 100-vuotisjuhla

Perjantai 9.2.2018 klo 09.00 –  18.00

Itsenäisen Suomen kenttätykistön ja Tykistökoulun 100-vuotisjuhla

Itsenäisen Suomen kenttätykistön ja Tykistökoulun 100-vuotisjuhlaa vietetään perjantaina 9.2.2018 Helsingissä. Senaatintorilla järjestetään kello 10 - 18 kalustonäyttely, jossa on esillä monipuolisesti tykistön kalustoa. Näyttelyyn on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Maavoimien järjestämässä kalustonäyttelyssä voi tutustua muun muassa kenttähaupitseihin ja -kanuunoihin sekä raketinheittimiin. Uusimpana on esillä 155 mm panssarihaupitsi K9 "Moukari".

Sodanaikaista kalustoa esittelee näyttelyssä Raskas patteristo 1:n perinneyhdistys. Lisäksi on luvassa hevosvetoisen tykistön perinnevaljakon asemaanajonäytökset, jotka toteuttavat Niinisalon Ratsastajat ry ja Kankaanpään Seudun Tykistökilta ry.

Mukana on myös myyntipisteellään Sotilaskoti.

Päivään liittyy myös yleisölle avoin seppeleenlaskutilaisuus Hietaniemen hautausmaalla kello 9 alkaen.

 

Päivän ohjelma:

Kello 9 - 9.30 Seppeleenlaskutilaisuus Hietaniemen hautausmaalla. Seppeleet lasketaan tykistökenraali Nenosen haudalle, marsalkka Mannerheimin haudalle ja Sankariristille.

Kello 10 - 18 Tykistön kalustonäyttely Senaatintorilla Helsingissä

Kello 10.30 ja 13.00 Perinnevaljakon asemaanajonäytökset

Tapahtumiin on vapaa pääsy - tervetuloa!

 

Maavoimien kalusto Senaatintorilla:

Kenttähaupitsi 122 H 63
Kenttäkanuuna 130 K 54
Kenttäkanuuna 155 K 83-97
Kenttäkanuuna 155 K 98
Panssarihaupitsi 122 PSH 74
Panssarihaupitsi K9 "Moukari"
Kevyt raketinheitin 122 RAKH 89
Raskas raketinheitin 298 RSRAKH 06
Tulenjohtopanssarivaunu BMP-1 TJ
Komentopaikkapanssarivaunu MTLBU
Maalinpaikannuslaite MPL15
Minilennokkijärjestelmä (MUAS)
Johtamiskontti M15

 

Tapahtumaa voi seurata myös:

facebook.com/maavoimat

twitter.com/maavoimat @Maavoimat

#kenttätykistö100

#maavoimat

#pv100

 

Puolustusvoimat 100 -juhlavuoden sivut löydät osoitteesta puolustusvoimat.fi/100.

 

Det självständiga Finlands fältartilleris och Artilleriskolans 100-årsjubileum

Det självständiga Finlands fältartilleri och Artilleriskolans 100-årsjubileum firas fredagen den 9.2.2018 i Helsingfors. På Senatstorget ordnas klockan 10 - 18 en materielutställning, som mångsidigt förevisar artilleriets materiel. Fritt inträde. Välkomna!

På arméns materielutställning kan man bekanta sig med bland annat fälthaubitsar och -kanoner samt raketkastare. Den nyaste är en 155 mm pansarhaubits K9 "Moukari" ("Släggan").

Krigstida materiel förevisas av Tunga sektionen 1:s traditionsförening. Dessutom utlovas uppvisningar av ställningskörning med hästdraget artilleri som förverkligas av föreningarna Niinisalon Ratsastajat ry och Kankaanpään Seudun Tykistökilta ry.

Soldathemmet medverkar med en försäljningspunkt.

Till dagens program hör också en för allmänheten öppen kransnedläggning på Sandudds begravningsplats med början klockan 9.

Dagens program:

Klockan 9 - 9.30 Kransnedläggning på Sandudds begravningsplats. Kransnedläggning sker på artillerigeneral Nenonens och Marskalk Mannerheims gravar samt vid Hjältekorset.

Klockan 10 -18 Artilleriets materielutställning på Senatstorget

Klockan 10.30 och 13.00 Hästdragen ställningskörning

Fritt inträde - välkomna!

Arméns materiel på Senatstorget:

Fälthaubits 122 H 63

Fältkanon 130 K 54

Fältkanon 155 K 83-97

Fältkanon 155 K 98

Pansarhaubits 122 PSH 74

Pansarhaubits K9 "Moukari"

Lätt raketkastare 122 RAKH 89

Tung raketkastare 298 RSRAKH 06

Eldledningspansarbandvagn BMP-1 TJ

Kommandoplatspansarvagn MTLBU

Mållokaliseringsutrustning, MPL15

Minidrönarsystem (MUAS)

Ledningscontainer M15

Du kan också följa med evenemanget på:

facebook.com/maavoimat

twitter.com/maavoimat @Maavoimat

#kenttätykistö100

#maavoimat

#pv100

 

The 100th anniversary of the Field Artillery of independent Finland and the Artillery School is celebrated in Helsinki on Friday 9 February 2018. There will be an equipment display on the Senate Square from 10.00 to 18.00, with various pieces of artillery on display. The event is free of charge. Welcome!

In the equipment display organised by the Army you can see various howitzers, guns and rocket launchers. The newest addition is the 155 mm armoured howitzer K9 Thunder.

World War II era guns are presented by Heritage Association of Heavy Artillery Battalion 1. Additionally, there is an option to see a demonstration of a horse-drawn artillery gun position occupation by the riding club Niinisalon Ratsastajat and the Kankaanpää Region Artillery Association(Kankaanpään Seudun Tykistökilta ry).

The Soldier’s Home organisation will also participate in the event.

The day also includes awreath laying open to the public at Hietaniemi cemetery starting at 09.00.

 

Programme:

9 - 9.30 Wreath laying, Hietaniemi cemetery. Wreaths will be laid on the graves of General of the Artillery,V.P Nenonen, of Marshal Mannerheim and by the Cross of Heroes.

10.00-18.00 Artillery equipment display, Senate Square.

10.30 and 13.00 Demonstration of a horse-drawn artillery gun position occupation

The events are free of charge - welcome!

 

Army equipment on display at the Senate Square:

Howitzer 122 H 63 (D-30)

Field cannon 130 K 54

Field cannon 155 K -97

Field cannon 155 K 98

Armoured Howitzer 122PSH 74 (2S1)

Armoured Howitzer K9 Thunder

122 RAKH 89 M1 (RM-70) LIGHT ROCKET LAUNCHER

Heavy Rocket Launcher, 298 RSRAKH 06

Forward Observatio Post Vehicle BMP-1 TJ

Command Post Vehicle MTLBU

Target Acquisition and Observation System

Miniature Unmanned Aerial System (MUAS)

C3 Container M15

 

You can also follow the events at:

facebook.com/maavoimat

twitter.com/maavoimat @Maavoimat

#kenttätykistö100

#maavoimat

#pv100

 

 

Kohderyhmät: media, kansalaiset