Maasotakoulun sotilasvala ja -vakuutus

Torstai 15.2.2018 klo 08.30 –  14.00

Saapumiserän 1/18 alokkailla juhlapäivä Haminassa.

Ohjelma:

08.30 Seppeleenlasku Myllykylän sankarihaudoilla

09.00 Seppeleenlasku Johanneksen kirkon sankarihaudoilla

09.30 Sotilasvakuutus, Sankariaula

10.00 Sotilasvala, Päärakennuksen kenttä

Ohimarssi valatilaisuuden jälkeen, Kadettikoulunkatu

11.15 Kutsuvieraslounas, Varuskuntaravintola Rokka, Koulutustila

11.15 -Juhlalounas Varuskuntaravintola Rokka,

kalustonäyttely ja tutustuminen yksiköihin

14.00 Palkitsemiset ja lomatarkastus, lomat alkavat

 

Sotilasvalan ja -vakuutuksen ottaa vastaan Maasotakoulun johtajan sijainen, eversti Jouko Rauhala.

Sotilasvalan sekä -vakuutuksen kaavan esilukijana toimii toimitusjohtaja Tuomas Strömberg.

Valatilaisuuden musiikista vastaa Rakuunasoittokunta.

 

Sotilasvakuutus Sankariaulassa kello 09.30

Tilaisuuteen osallistuvat Reserviupseerikoulun johtaja, sotilasvakuutuksen kaavan esilukija, yksiköiden päälliköt, lippuvartiot ja vakuutuksen antavat alokkaat läheisineen.

Sotilasvala RUK:n päärakennuksen kenttä kello 10.00

Sotilasvalan ottaa vastaan Reserviupseerikoulun johtaja seurassaan sotilasvalan kaavan esilukija sekä sotilaspastori Ilpo Parviainen.

Valahartauden toimittaa sotilaspastori Ilpo Parviainen.

Ohimarssi Kadettikoulunkadulla

Ohimarssi suoritetaan valatilaisuuden jälkeen jalan. Osasto järjestyy ohimarssiin ja marssii reittiä Raatihuone - Kadettikoulunkatu. Lähtökynnys on Kadettikoulunkadun ja Pikkuympyräkadun risteyksessä. Ohimarssin vastaanotto tapahtuu sotilaskodin kohdalla.

Ohimarssin ottaa vastaan Reserviupseerikoulun johtaja seurassaan valakaavan esilukija.

Juhlalounas Varuskuntaravintola Rokka

Juhlalounas järjestetään Varuskuntaravintola Rokan molemmilla puolilla porrastetusti seuraavalla tavalla:

11.15 Kuljetuskomppanian nuoremmat jääkärit ja läheisineen

12.00 Jääkärikomppanian nuoremmat jääkärit ja läheisineen

Kalustonäyttely

Kalustoesittely järjestetään Tykistökasarmin ympäristössä Liitteen 7. mukaisesti klo 10.30 - 14.00 välisenä aikana.

Ajoneuvokalusto järjestetään esittelymuotoon Pioneerikomppanian edustalle sekä muonituskeskuksen itäpuoliselle parkkipaikalle.

Taisteluvälinemateriaalin ml. Minilennokkijärjestelmän esittely järjestetään Tulipatterin tykkihallissa.

Jääkärikomppanian toimintademonstraatio Tykistökasarmin alueella järjestetään kaksi kertaa, kello 11.30 ja 12.15.

Haminan Sotilaskotiyhdistyksen maastosotilaskotiauto palvelee kalustonäyttelyalueella klo 10.30 – 14.00. Maastosotilaskotiauto toimii samalla esittelykohteena kalustonäyttelyssä.

Siirtyminen Pampyöliin

Juhlalounaan ja kalustonäyttelyyn tutustumisen jälkeen Kuljetuskomppanian varusmiehet ja läheiset siirtyvät Pampyölin kasarmialueelle. Siirtyminen tapahtuu linja-autokuljetuksella.

Lomatarkastus pidetään yksiköissä kello 14.00.

TERVETULOA HAMINAAN !