Jääkäriprikaatin sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuudet

Perjantai 16.2.2018 klo 08.00 – lauantai 17.2.2018 klo 16.00

Lapin jääkäripataljoonan sotilasvala ja sotilasvakuutus järjestetään 17.2.2018 Sodankylän varuskunnassa ja Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston sotilasvala ja sotilasvakuutus 16.2.2018 Rovaniemen varuskunnassa.

Alokkaiden omaiset saavat kutsun tammikuussa.