Panssarireserviupseerikurssi 253 alkaa

Perjantai 23.11.2018 – perjantai 1.3.2019

Kurssi toimeenpannaan Panssarikoululla Parolassa 23.11.2018 - 1.3.2019.

Kurssin aloittaa 78 upseerioppilasta.