Panssarireserviupseerikurssi 253

Perjantai 23.11.2018

Kurssi toimeenpannaan Panssarikoululla Parolassa 23.11.2018 - 1.3.2019.

Kurssin aloittaa 78 upseerioppilasta.