Läheistenpäivät Reserviupseerikoulussa

Lauantai 24.11.2018 klo 10.30 – sunnuntai 25.11.2018 klo 17.30

Läheistenpäivät Reserviupseerikoulussa

Maavoimien reserviupseerikurssi 253 saa vieraita ympäri Suomen.

Lauantaina vieraita saavat Tiedustelukomppanian, Tulipatterin sekä Esikunta- ja viestikomppanian upseerioppilaat.

Sunnuntaina vuorostaan Kärkikomppanian ja Pioneerikomppanian upseerioppilaiden läheiset saapuvat Haminaan.

TERVETULOA YMPYRÄKAUPUNKIIN!

Kuva:Jaakko Leislahti oy / Mika Ramu