Läheistenpäivät Karjalan prikaatissa

Lauantai 12.1.2019 – sunnuntai 13.1.2019

Läheistenpäivät Karjalan prikaatissa

Karjalan prikaatin saapumiserä 1/19 aloittaa varusmiespalveluksen Vekaranjärvellä 7.1.2019. Ensimmäisenä viikonloppuna läheiset kutsutaan tutustumaan palveluspaikkaan.

Läheistenpäivät 12.-13.1.2019

Läheistenpäivään ilmoittaudutaan alokkaalle viimeistään ensimmäisen palvelusviikon keskiviikkona klo 12 mennessä. Tutustumispäivä määräytyy palvelusyksikön mukaisesti. Yksikkö selviää ensimmäisenä palveluspäivänä Karjalan prikaatissa.

Jos alokkaan vieraaksi tuleva läheinen ei ole Suomen kansalainen, tulee hänen toimittaa henkilö- ja matkustusasiakirjatietonsa alokkaalle annettujen ohjeiden mukaisesti. Alokas toimittaa yksikköönsä tiedot palvelusviikon ensimmäisenä keskiviikkona myöskin klo 12.00 mennessä.

Läheistenpäivän tutustumisajat on jaettu viikonlopulle siten, että

lauantaina 12.1.2019 kutsutaan Kymen jääkäripataljoonassa, Itä-Suomen viestipataljoonassa ja Salpausselän ilmatorjuntapatteristossa palvelevien alokkaiden läheiset.

ja sunnuntaina 13.1.2019 kutsutaan Karjalan tykistörykmentissä, Kymen pioneeripataljoonassa ja Karjalan huoltopataljoonassa palvelevien alokkaiden läheiset.

Läheistenpäivän lauantain ohjelma 12.1.2019

Saavuthan varuskuntaan viimeistään 10 min ennen ohjelman alkua, kiitos.

Kymen jääkäripataljoona klo 10.00-14.50

Itä-Suomen viestipataljoona klo 11.15-16.10

Salpausselän ilmatorjuntapatteristo klo 10.30-15.30

Läheistenpäivän sunnuntain ohjelma 13.1.2019

Saavuthan varuskuntaan viimeistään 10 min ennen ohjelman alkua, kiitos.

Karjalan tykistörykmentti klo 10.30-15.20

Kymen pioneeripataljoona klo 11.30-16.40

Karjalan huoltopataljoona klo 11.00-16.00

 

Linkki lisätietoihin

Lue ohjeita ilmoittautumisesta, saapumisesta varuskuntaan jne.

 

Tervetuloa uusien alokkaiden läheiset!