Vala- ja vakuutustilaisuudet Maasotakoulussa

Sunnuntai 17.2.2019

Vala- ja vakuutustilaisuudet Maasotakoulussa

Maasotakoulun saapumiserän 1/19 sotilasvala- ja sotilasvakuutuspäivä Haminassa 17.2.2019.

Maasotakoulun saapumiserä 1/19 alokkaat ja heidän läheisensä viettävät sotilasvala- ja sotilasvakuutuspäivää Haminassa sunnuntaina 17.2.2019. Päivä alkaa seppeleenlaskulla Myllykylän sankarihaudoilla kello 08.30 ja Johanneksen kirkon sankarihaudoilla kello 09.00.

Sotilasvala annetaan kello 10.00 Reserviupseerikoulun päärakennuksen kentällä (os. Kadettikoulunkatu 6, Hamina). Sotilasvalan jälkeen on ohimarssi reittiä Raatihuone - Kadettikoulunkatu. Sotilasvalan ja ohimarssin ottaa vastaan Maasotakoulun johtaja eversti Kari Pietiläinen. Tilaisuuden komentaa Reserviupseerikoulun johtaja eversti Jouko Rauhala. Valatilaisuudessa ja ohimarssissa musiikista vastaa Rakuunasoittokunta. Yleisö voi seurata valatilaisuutta ja ohimarssia.

Maasotakoulun saapumiserä 1/19 aloitti asepalveluksen 7.1.2019 Haminassa. Noin 300 alokasta sijoitettiin joko Jääkärikomppaniaan tai Kuljetuskomppaniaan. Peruskoulutuskauden tavoitteena on sotilaan perustutkinnon suorittaminen ja koulutusvalintojen tekeminen. Joukkokoulutuskaudella varusmiehet koulutetaan toimimaan joukkotuotannon mukaisissa sodanajan tehtävissä. Noin kolmasosa varusmiehistä saa johtajakoulutuksen aliupseerikoulussa ja reserviupseerikurssilla. Varusmieskoulutuksen päämääränä on tuottaa reserviin suorituskykyisiä joukkoja ja erikoishenkilöstöä sekä varmistaa yksilön ja joukon tarvitsema osaaminen sekä toimintakyky poikkeusoloissa.