Panssariprikaatin 2/19 saapumiserän sotilasvala- ja -vakuutustilaisuus Parolannummella

Perjantai 23.8.2019 klo 16.30 –  19.00

Panssariprikaatin heinäkuun saapumiserän sotilasvala -ja vakuutus Helsingin Ilmatorjuntarykmentissä HELITR , Jääkäritykistörykmentissä JTR, Elektronisen sodankäynnin keskuksessa ELSKOKESK sekä Parolan huoltopataljoonassa PARHP palveluksensa aloittaneille.

Tilaisuus alkaa (vakuutus) klo 1630 / 1700 (vala). Tilaisuuden tarkempi ohjelma julkaistaan kesällä 2019.

Kohderyhmät: kansalaiset