Hyppää sisältöön

Haetaan reserviläisiä henkilötiedustelutehtäviin kriisinhallintaoperaatioissa

Keskiviikko 16.2.2022

Haetaan reserviläisiä henkilötiedustelutehtäviin kriisinhallintaoperaatioissa

Tällä ilmoituksella haetaan henkilöitä, jotka ovat halukkaita osallistumaan operatiiviselle henkilötiedustelukurssille ja sitä kautta saamaan kelpoisuuden kriisinhallintaoperaatioiden henkilötiedustelutehtäviin.

Hakuaika henkilötiedustelukurssin valintakokeisiin on 16.2.–15.5.2022. Valintakoe järjestetään Porin prikaatin Kriisinhallintakeskuksessa 28.11.–2.12.2022. Valintakokeen perusteella valituille henkilöille järjestetään noin kuuden viikon mittainen Operatiivinen Henkilötiedustelukurssi (OHK) loppuvuodesta 2023.

Henkilötiedustelukurssille hakijoilta edellytetään kriisinhallintatehtäviin määritettyjen yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi vähintään 2 500 metrin tulosta 12 minuutin juoksutestissä.

Hakijan tulee omata:

 • hyvät sosiaaliset taidot
 • kyky toimia pienryhmässä
 • hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen osaaminen (YKI 3)
 • ATK-taidot (Microsoft Office)
 • valintakokeen ja kurssin ajan voimassa oleva toimintavalmiussitoumus.

Eduksi katsotaan:

 • aiempi kokemus kriisinhallintatehtävistä
 • koulutus ensihoidon tehtävissä.
   

Hakeutuminen


Hakeutuminen tapahtuu normaalin toimintavalmiushakumenettelyn kautta, eli hakeutumalla sotilaallisen kriisinhallinnan toimintavalmiuteen.

Toimintavalmiushakemuslomakkeen kohdan ”Muut tiedot” sarakkeeseen ”Tehtävätoivomus ja työkokemus ko. tehtävään” tulee kirjoittaa: ”HENKILÖTIEDUSTELUKURSSI

Hakemuslomakkeeseen on liitettävä vapaamuotoinen suomenkielinen cv (curriculum vitae).

Valintakokeeseen hyväksytyille ilmoitetaan kirjallisesti 30.9.2022 mennessä. Henkilöille, joita ei ole hyväksytty valintakokeeseen, ei asiasta erikseen tiedoteta. Hakemuksia ei palauteta.

Hakeutuminen sotilaallisen kriisinhallinnan toimintavalmiuteen on ohjeistettu puolustusvoimien nettisivuilla. Lisätietoja asiasta voi kysellä osoitteesta [email protected]
 

Usein kysyttyjä kysymyksiä


Minulla on koulusta X englannin kielitutkinto. Tarvitsenko YKI tutkintoa?

 • YKI:n suorittaminen on ehdoton vaatimus kriisinhallintatehtäviin, mutta ei henkilötiedustelukurssin pakollinen vaatimus. 

Onko valintakoe kertausharjoitus?

 • Valintakoe ja kurssi lasketaan kriisinhallintakoulutukseksi. Kyseessä ei siis ole kertausharjoitus.

Olenko käytettävissä muihin kriisinhallintatehtäviin, jos hakeudun kurssille?

 • Kyllä. Valintakokeisiin ja kurssille osallistuminen ei poissulje muita operaatioita tai tehtäviä. 

Olen kiinnostunut kurssista, mutta minut on jo käsketty operaatioon, joka on kurssin kanssa päällekkäin?

 • Henkilötiedustelukursseja järjestetään kerran vuodessa. Jos kyseessä on henkilön ensimmäinen operaatio, niin suosittelemme käymään ensin operaatiossa hakemassa kokemusta ja hakemista seuraavan vuoden kurssille.

Mitä valintakokeessa ja kurssilla tehdään, jotta pystyn valmistautumaan huolellisesti?

 • Valintakokeen ja kurssin sisällöstä ei tiedoteta.

Minkälaisiin tehtäviin ja palkkaluokkiin kurssin jälkeen pääsee?

 • Tehtävät ja palkkaluokat määräytyvät operaatiokohtaisesti. Ne selviävät vasta, kun henkilöä ryhdytään rekrytoimaan tiettyyn operaatioon. Edellyttäen, että henkilö on suorittanut kurssin hyväksytysti.

Täytän kaikki vaatimukset. Silti minua ei valittu valintakokeisiin, miksi?

 • Valintakokeisiin valitaan papereiden perusteella soveltuvimmat hakijat. Pelkästään minimivaatimusten täyttäminen ei siis tarkoita valintakokeisiin kutsumista. Valintaperusteet ovat salassa pidettävää tietoa, eikä hakijoille sen vuoksi tiedoteta valitsemiseen tai valitsematta tulemiseen liittyviä syitä. 

Olen hakeutunut aiemmin, mutta en silloin saanut kutsua valintakokeeseen. Voinko hakeutua uudestaan?

 • Voit hakeutua, mikäli et ole ollut valintakokeessa.

Olen ollut valintakokeessa aiemmin eikä minua silloin valittu. Voinko hakeutua uudestaan?

 • Valintakoe on kertaluontoinen tilaisuus, jota ei ole mahdollista suorittaa useaan kertaan. 

Miten toimin jos haluan olla mukana OHK-valinnoissa ja olen jo nyt toimintavalmiudessa, mutta en ole merkinnyt lähettämälleni hakemuslomakkeelle halukkuuttani kyseiselle kurssille?

 • Toimintavalmiuteen jo aiemmin hyväksytty voi ilmoittaa halukkuutensa kurssivalintoihin laittamalla siitä ilmoituksen sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Ilmoituksessa tulee olla myös lähettäjän koko nimi sekä syntymäaika.

Kohderyhmät: kansalaiset, järjestöt ja yhteisöt