Hyppää sisältöön

Kantahenkilökunnan haku operatiivisen henkilötiedustelukurssin valintakokeisiin

Keskiviikko 16.2.2022

Kantahenkilökunnan haku operatiivisen henkilötiedustelukurssin valintakokeisiin

Tällä ilmoituksella haetaan henkilöitä, jotka ovat halukkaita osallistumaan henkilötiedustelukoulutukseen ja sitä kautta saamaan kelpoisuuden kriisinhallintaoperaatioiden henkilötiedustelutehtäviin sekä ovat mahdollisesti irrotettavissa kriisinhallintatehtäviin alkuvuodesta 2024 - alkuvuosi 2025.

Hakuaika Operatiivisen Henkilötiedustelukurssin 18 (OHK 18) valintakokeisiin on 1.2.–15.5.2022. Valintakoe järjestetään Porin prikaatin Kriisinhallintakeskuksessa 28.11.–2.12.2022. Kokeen läpäisseille järjestetään kuuden viikon mittainen OHK 18 loka-marraskuussa 2023.
 

Tehtävä

Henkilötiedustelutehtäviin sijoittamisen edellytys on sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin määritettyjen yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi hyväksytysti suoritettu Porin prikaatin Kriisinhallintakeskuksen järjestämä erillinen valintakoe sekä operatiivinen henkilötiedustelukurssi (OHK). 

Henkilötiedustelutehtävissä toimitaan pienryhmissä, joten sosiaaliset taidot ja yhteistyökyky korostuvat. Henkilötiedusteluryhmä kerää rauhanturvaoperaatioiden toiminta-alueella operatiivista tiedustelutietoa henkilötiedustelun menetelmin.
 

Hakeutuminen

Hakemus tehdään lomakkeella "Hakemus sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin (kantahenkilökunta)". Mahdollisten yhteydenottojen varalta on lomakkeeseen syytä merkitä matkapuhelimen numero.

Täytetyssä hakemuksessa on oltava kopio joukko-osaston komentajan (vast.) irrotettavuuslausunnosta. Irrotettavuuslausunnossa on ilmettävä vuosi, jolloin henkilö on joukko-osaston (vast.) puolesta alustavasti irrotettavissa kriisinhallintatehtäviin (esimerkiksi syksy /2023).

Alkuperäinen irrotettavuuslausunto toimitetaan, normaalin KRIHA-tehtävähaun mukaisesti Maavoimien esikunnan henkilöstöosastolle. Irrotettavuuslausuntoa laadittaessa tulee huomioida, että operatiivisen henkilötiedustelukurssin suorittaminen saattaa vaikuttaa henkilön sodan ajan sijoitukseen.

Hakemuslomakkeeseen on liitettävä nimikirjaote sekä vapaamuotoinen curriculum vitae. 
Turvallisuusselvityshakemusta ja lääkärintodistusta ei tarvita vielä tässä vaiheessa. 

Hakemukset on lähettävä osoitteella: 

Kurssihakemus OHK 18
Porin prikaati
Kriisinhallintakeskus
PL 38 
27801 Säkylä

Valintakokeeseen hyväksytyille ilmoitetaan kirjallisesti 30.9.2022 mennessä. Hakemuksia ei palauteta.
 

Valinnat sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin

Porin prikaati ilmoittaa operatiivisen henkilötiedustelukurssin hyväksytysti suorittaneet henkilöt ja alustavat joukko-osastojen irrotettavuuslausunnot Maavoimien esikunnan henkilöstöosastolle, joka vahvistaa varsinaisen sotilaalliseen kriisinhallintatehtävään valinnan.

Kohderyhmät: kansalaiset