13.11.2017–24.11.2017

Rovajärvi, Rovaniemi

Ampumatiedote

Puolustusvoimat ampuu ampuu jalkaväen ja kenttätykistön aseilla Rovajärven ampuma-alueella 13.11.2017 - 24.11.2017 kaikkina vuorokauden aikoina.

Vaarallinen alue on harjoitus-alue 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7, joka rajoittuu: etelässä Kuivanojan-vaara - Vikajoki, lännessä Vikajoki - Korkiakoski, pohjoisessa Paskavaara - Lovikummut, idässä Pirunäijänkuusikko - Kuivanojanvaara.

Ampuva joukko-osasto on Maasotakoulu.

Lisätietoja p. 0299 462 520 ennen ammuntaa ja ammunnan aikana p. 0299 452 261.