Hoppa till innehåll

Nya kommendören för armén: "Den allmänna värnplikten fungerar"

Armén
Utgivningsdatum 31.7.2017 15.34
Pressmeddelande

Generalmajor Petri Hulkko tillträder som kommendör för armén tisdagen den 1 augusti 2017. Paradmönstringen i samband med kommendörsbytet ordnades i St. Michel den 31 juli.

Innan han tillträdde som kommendör för armén tjänstgjorde generalmajor Hulkko som stabschef för armén. Generallöjtnant Seppo Toivonen, som lett armén sedan juli 2014, överflyttas till reserven.

– Generallöjtnant Seppo Toivonen har målmedvetet utvecklat armén och dess beredskap i enlighet med de krav som snabba förändringar i säkerhetsomgivningen ställer. Försvarsmaktsreformen planerades under Toivonens ledning. Reformen skapade en fungerande grund för arméns verksamhet och utveckling, tackade generalmajor Hulkko sin föregångare i sitt festtal.

Under generallöjtnant Toivonens tid som kommendör har armén utvecklats från en organisation som utbildar beväringar till en renodlad beredskaps- och utbildningsorganisation. Personalinsatserna, utbildningen och övningssystemen har finslipats för att svara mot allt snabbare och mer oväntad situationsutveckling.

Armén har på sistone genomfört fungerande och kostnadseffektiva lösningar för att utveckla sin materiel. Det nu pågående årtiondet av intensiv utveckling av armén pågår fram till början av 2020-talet då marinens och flygvapnets strategiska projekt tar fart på allvar.

– Ur arméns perspektiv bör vi redan rikta blicken framåt, mot tiden efter de strategiska projekten. Nästa våg av åldrande inom arméns prestationsförmågor kommer att infalla under 2030-talet. Att skapa ny prestationsförmåga tar i medeltal tio år. Redan i början av 2020-talet borde vi ha tillgång till beslutsmodeller som visar vägen inför framtiden, konstaterade generalmajor Hulkko.

– Även i framtiden kommer Finlands försvar att bygga på allmän värnplikt. Personligen ser jag inga andra alternativ. Tillsammans ska vi fortsätta att göra vårt bästa för att som många finska män och frivilliga kvinnor som möjligt ska inleda sin militärtjänst och fullgöra den med hedern i behåll. Det här kravet är inte bara militärt utan det ligger också i samhällets intresse att bevara värnplikten, betonade generalmajor Hulkko.

Förändringar i den internationella säkerhetsmiljön har skapat märkbara förväntningar också på armén. Som en del av försvarsmakten och samarbetet med andra myndigheter måste armén ha kontinuerlig beredskap och förmåga att reagera på såväl traditionella militära hot som nya mer mångfacetterade hotbilder.

Deltagandet i militär krishantering samt det ökande internationella samarbetet bidrar till att utveckla det nationella försvaret och upprätthålla dess trovärdighet. Generallöjtnant Toivonen underströk att personalen varit exceptionellt engagerad i sina uppgifter.

– Jag vill tacka alla som tjänstgör inom armén för deras ansträngningar för att upprätthålla beredskapen. Personalen och beväringarna är en betydande tillgång för armén både vid störningssituationer under normala förhållanden och vid oväntade förändringar i säkerhetsmiljön. I ett större perspektiv bygger arméns funktionsförmåga självklart på reservisterna, sade generallöjtnant Toivonen i sitt tal.

– Jag vill också med tacksamhet minnas veterangenerationerna för deras uppoffringar. Utan deras strider och utan det uppbyggnadsarbete som gjordes efter krigen skulle Finland se mycket annorlunda ut idag. Jag är säker på att kedjan av försvarare av det självständiga fosterlandet kommer att förbli som stark, fortsatte han.

Festligheterna i samband med kommendörsbytet omfattade avtäckning av ett porträtt av den avgående kommendören generallöjtnant Toivonen, lunch för inbjudna gäster samt paradmönstring vid konsert- och kulturhuset Mikaeli. I paradmönstringen deltog trupper från arméns alla truppförband. Efter paradmönstringen ordnades en konsert för inbjudna gäster i konsert- och kulturhuset Mikaeli där Försvarsmaktens beväringsmusikkår uppträdde.