Hoppa till innehåll

Över 1500 kvinnor sökte till den frivilliga militärtjänsten för kvinnor

Armén
5.3.2018 14.38
Pressmeddelande
Varusnaisia rivissä

Också i år sökte rekordmånga kvinnor, sammanlagt 1 516, till den frivilliga militärtjänsten för kvinnor. Ansökningstiden gick ut 1 mars 2018.

De flesta sökte till Björneborgs brigad, i år 343 kvinnor. Senaste år var antalet sökande 222. Till Kajanalands brigad sökte 233 (2017: 167), Gardesjägarregementet 186 (165) och Karelska brigaden 173 (120). Regionalt sett kom de flesta sökandena från Nyland, 392 (324), och Birkaland, 174 (102).

Vid urvalsproven som ordnas vid regionalbyråerna i april placeras kvinnorna i regel i januari- eller julikontingenten 2019. En del av sökandena kan även placeras i årets julikontingent.

Nästa gång går ansökningstiden för frivillig militärtjänst för kvinnor ut 1.3.2019.

Från och med år 1995 har sammanlagt över 8 100 kvinnor utbildats till reserven. Under de senaste åren har ungefär 65-70 % av dem fått ledarutbildning. Under tidigare har antalet sökande till frivillig militärtjänst för kvinnor varit följande:

Statistik över kvinnor som ansöker om frivillig militärtjänst. 1995: 793, 2000: 517, 2010: 555, 2016: 842, 2017: 1126 och 2018: 1516.