Yhteystiedot

Kainuun prikaati, KAIPR
Prikaatintie 97, 87101 Kajaani
PL 610

Puhelin 0299 800 (vaihde)
Virallinen asiointi kirjaamo.kaipr@mil.fi
Palaute ja asiakaspalvelu kainuunprikaati@mil.fi

Asiakaspalvelu
Varusmiesten palveluita koskeva asiointi
Puh. 0299 451 160
Sähköposti: asevelvolliset.kaipr@mil.fi

Postia varusmiehelle
Varusmiehen nimi
Varusmiehen yksikkö/Kainuun prikaati
PL 660, 87101 Kajaani

Vierailut ja pääsy alueelle vierailut.kaipr@mil.fi
Sijainti Google maps:ssa

Aluetoimistot
Pohjois-Karjalan aluetoimisto
Puh. 0299 434 434
pohjois-karjalanaluetoimisto@mil.fi

Pohjois-Savon aluetoimisto
Puh. 0299 435 000
pohjois-savonaluetoimisto@mil.fi

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto
Puh. 0299 456 108
pohjois-pohjanmaanjakainuunaluetoimisto@mil.fi

Harjoitustoiminnan aiheuttamat häiriöt tai vahingot
Huoltopäällikkö puh. 0299 451 180
Kiinteistö- ja ympäristövastaava puh. 0299 451 193

Johto
komentaja, prikaatikenraali Tuomo Repo
apulaiskomentaja everstiluutnantti Jarmo Keskinen
esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Oula Asteljoki

Johdon assistentti
Ulla Kontio, puh. 0299 451 103, ulla.kontio@mil.fi

Viestintä, tiedotus
tiedottaja Satu Hujanen, puh. 0299 451 113, satu.hujanen@mil.fi

Varusmiestoimikunta, puh. 0299 451 958, vmtk.kaipr@gmail.com