Skip to content

Finland och Sverige undertecknade avtal gällande vapensystem

Försvarsmaktens logistikverk
Utgivningsdatum 3.9.2021 13.18
Pressmeddelande
Underteckningarna skrivs på vänster av brigadgeneral Mikael Frisell och på höger ingenjörgeneralmajor Kari Renko.
Brigadgeneral Mikael Frisell och ingenjörgeneralmajor Kari Renko.

Finland och Sverige undertecknade i Tammerfors den 3.9.2021 ett avtal gällande anskaffning av eldhandvapensystem och teknologin i anslutning till dem. Avtalet ger riktlinjer för hur eventuella gemensamma anskaffningar ska genomföras.

Genom avtalet skapar Finland och Sverige förutsättningar för gemensamma anskaffningar av en ny eldhandvapenfamilj och tillbehör som hänger samman med användningen av den. 

Avtalet undertecknades för Finlands del, med fullmakt av försvarsministern, av chefen för Försvarsmaktens logistikverk, ingenjörgeneralmajor Kari Renko och för Sveriges del av chefen för Armémateriel vid Försvarsmaktens materielverk (FMV), brigadgeneral Mikael Frisell.

- Genom avtalet fastställs anskaffningsförfaranden för eldhandvapensystem och teknologin i anslutning till dem samt praxis för hur anskaffningarna ska organiseras och administreras. Detta är ett gott exempel på hur Finlands och Sveriges försvarsmaterielsamarbete framskrider, konstaterar ingenjörgeneralmajor Renko.

- Jag är nöjd över att vi nu i det finsk-svenska (FISE) försvarsmaterielsamarbetet gällande eldhandvapensystem nu har nått TA-skedet (Technical Arrangement). Det här avtalet ger tydliga riktlinjer för hur det bilaterala samarbetet i anslutning till Arméns anskaffningsprojekt ska verkställas till exempel med avseende på gemensamma anskaffningar av vapen, ammunition och optronik. Målsättningen är att stärka Finlands och Sveriges samverkansförmåga, inklusive kompatibel materiel och försörjningsberedskap i båda länderna, beskriver infanteriinspektören, överste Rainer Peltoniemi, avtalets betydelse för Armén.


I april 2021 undertecknade länderna ett avtal om informationsutbyte gällande handeldvapen och teknologin i anslutning till dem. Försvarsmaktens logistikverks meddelande om det hittar du här
 

´