Skip to content

Försvarsmakten deltar i övningen Night Hawk 2018 i Danmark

Uttis jägarregemente
Utgivningsdatum 5.9.2018 10.41
Pressmeddelande

Night Hawk 2018 är en övning för specialtrupper som ordnas i Danmark. I övningen deltar personal från Uttis jägarregemente och Kustbrigaden. Finländarna deltar i övningen under tiden 17 - 27 september.

Den finländska avdelningens styrka uppgår till ca 70 personer och dess huvudmateriel består av tre NH90 transporthelikoptrar och en MD500 lätt helikopter från armén samt RHIB båtar och Zodiak båtar från marinen.

Den finländska flygavdelningen stöder de multinationella specialtruppernas övning och får samtidigt övning i att genomföra operationer för specialtrupper i en marin och bebyggd omgivning samt tränar uppgiftsplanering i en internationell verksamhetsmiljö. Marinens stridsdykar- och specialbåtsgrupper deltar i övningens marina operationer.

I övningen Night Hawk 2018 deltar ca 1800 personer från totalt 10 länder. Finland har tidigare deltagit i övningen 2009, 2011 och 2016.