FI SV

Sök till frivillig militärtjänst för kvinnor före början av mars

3.2.2017 8.21
Pressmeddelande
Sök till frivillig militärtjänst för kvinnor före början av mars

Den årliga ansökningstiden för frivillig militärtjänst för kvinnor går ut den första mars.

Kvinnor kan söka till båda kontingenterna 2018 eller till julikontingenten 2017, där antalet platser är begränsat. Kvinnor kan också söka till specialtrupperna. Ansökan jämte bilagor bör vara hemkommunens regionalbyrå tillhanda senast 1.3.2017.

En förutsättning för att bli antagen till frivillig militärtjänst för kvinnor är finskt medborgarskap, en ålder av minst 18 och högst 29 år samt att hälsotillstånd och övriga egenskaper är lämpliga för militärutbildning.

Mer information om frivilliga militärtjänstgöringen för kvinnor: varusmies.fi