Hoppa till innehåll

Reccex 23

Björneborgs brigad leder den gemensamnordiska CBRN-underrättelseövningen Reccex 23 i sydvästra och södra Finland under perioden 27.8. - 8.9.2023. Den ca 220 personer starka övningsstyrkan består i huvudsak av Försvarsmaktens personal och reservister. 

Specialavdelningen för skyddstjänst från Björneborgs brigad, Specialavdelningen för röjning från Karelska brigaden samt personal från Markstridsskolan, Luftkrigsskolan och inrättningar som är underställda Huvudstaben deltar i övningen. Från Finland deltar flera olika myndigheter: Polisen, Räddningsväsendet, Gränsbevakningsväsendet, Tullen, Strålsäkerhetscentralen och Institutet för hälsa och välfärd. Internationella trupper från Sverige, Norge och Danmark deltar också i övningen.

Nordiska Reccex-övningar har arrangerats sedan år 2009. Finland har deltagit i alla Reccex-övningar som arrangerats och ledde övningen senast 2017.

Nyheter

Reccex 23 övningen slutar på fredagen
Björneborgs brigad

Reccex 23 övningen slutar på fredagen

CBRN-övningen Reccex 23 slutar fredagen den 8. september, när reservisterna hemförlovas och de nordiska trupperna börjar sin färd hem. I den två veckor långa övningen övades hur man kan bekämpa och begränsa i en internationell ram kemiska, biologiska, radiologiska och explosiva hot samt kärnvapenhot (CBRNE).
7.9.2023 | 15.28
Gemensam övning - gemensamt mål
Björneborgs brigad

Gemensam övning - gemensamt mål

Trupperna som deltar i övningen Reccex 23 samlades i Huovinrinne i Säkylä 25–27 augusti. De internationella truppernas motormarscher lyckades väl. Efter dem och efter att de finländska reservisterna tagits emot och fått sin utrustning kunde övningstruppen börja öva samverkan.
28.8.2023 | 15.47
Trupper som deltar i övningen Reccex 23 rör sig i trafiken
Björneborgs brigad

Trupper som deltar i övningen Reccex 23 rör sig i trafiken

Övningen Reccex 23 inleds i Huovinrinne i Säkylä måndagen den 28 augusti. Motormarscher i samband med övningen kan påverka trafiken redan under helgen före övningen.
23.8.2023 | 11.01
Övningen Reccex 23 sammanför nordiska experter inom skyddsverksamhet
Björneborgs brigad

Övningen Reccex 23 sammanför nordiska experter inom skyddsverksamhet

Den multinationella övningen arrangeras i sydvästra och södra Finland under perioden 27.8 - 8.9.2023. Trupper från Finland, Sverige, Norge och Danmark deltar i övningen.
17.8.2023 | 12.21

Följ med övningen!

#reccex23
#maavoimat

 Facebook.com/maavoimat
 Twitter.com/maavoimat
 Instagram.com/maavoimat

Övningens informatör:

Sanna Närä
tfn. 0299 441 302
[email protected] 

´