Hoppa till innehåll

Beväringsutbildning och myndighetssamarbete

Pansarbrigaden utbildar årligen ungefär 2 600 beväringar och 3 000 reservister. Antalet anställda uppgår till ungefär 650. Förutom beväringsutbildningen svarar Pansarbrigaden inom sitt verksamhetsområde för myndighetssamarbete, försvarsarbete och reservistutbildning. Dessutom upprätthåller den militär beredskap inom sitt område.

Pansarbrigadens verksamhetsområde utgörs av fyra landskap; Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Mellersta Finland och Birkaland. Värnpliktsärenden i landskapen sköts av regionalbyråerna i Lahtis, Tammerfors och Jyväskylä. Antalet handräckningsuppgifter på begäran av polisen eller räddningsmyndigheter uppgår årligen till flera tiotal.

Pansarbrigaden har goda relationer till det omgivande samhället. Ett exempel på detta är ramavtalet som ingicks år 2015 mellan Pansarbrigaden och yrkeshögskolan i Tavastland, Hämeen Ammattikorkeakoulu (HAMK). Syftet med avtalet är att förbättra möjligheterna att räkna beväringsutbildningen till godo inom den civila utbildningen.

Pansarvapenslagen har långa och ärorika traditioner, som Pansarbrigaden värnar med stolthet. Pansarmän och -kvinnor bekänner färg, som traditionellt är svart! Förutom svart barett bär Pansarbrigadens beväringar ett ärmmärke som föreställer Lagus pilar.

´