Hoppa till innehåll

karpr_hyokkays

Utbildning

Kymmene jägarbataljon

Kymmene jägarbataljon utbildar beväringar för olika uppgifter inom infanteriet, såsom pansarjägare, jägare, spanare, eldledningsman, pansarvärnsrobotman och partigängarradist.

Karelens artilleriregemente

Karelens artilleriregemente utbildar beväringar för olika uppgifter inom artilleriet, såsom eldställningsman, granatkastarman och signalman.

Salpausselkä luftvärnssektion

Salpausselkä luftvärnssektion utbildar beväringar för olika uppgifter inom luftvärnet, såsom kanonjär, robotman, signalman och målrobotman.

Kymmene pionjärbataljon

Kymmene pionjärbataljon utbildar beväringar till stridspionjärer, röjare och användare av olika pionjärmaskiner.

Östra Finlands signalbataljon

Östra Finlands signalbataljon utbildar beväringar för olika uppgifter inom signaltjänsten, såsom signalman och signalunderhållsman. Vid Östra Finlands signalbataljon ges även militärpolisutbildning.

Karelens underhållsbataljon

Karelens underhållsbataljon utbildar beväringar för kompletterings-, underhålls-, transport-, medicinalvårds- och underhållstjänstuppgifter samt arrangerar brigadens underhållstjänster.

I alla truppenheter tjänstgör beväringar i olika uppgifter inom transportbranschen. Fordonen varierar från motorcyklar till stridsfordon.

´