Hoppa till innehåll

soldater i stridsutrustning, hjälmar förklädda med barrträd

Fem vapenslag

I Kajanalands brigad kan du utbilda dig i fem olika vapenslag vid fem olika truppenheter: till infanteri-, artilleri-, signal-, pionjär- eller underhållsuppgifter.

Kajanalands jägarbataljon utbildar krigsmän i infanteriet

Vid sina fyra enheter utbildar Kajanalands jägarbataljon chefer för infanteritrupper och krigsmän till de krävande förhållandena i Norra Finland. Bataljonen omfattar även en avdelning för flygspaning och en enhet för elitidrottare i snögrenar.

Kajanalands artilleriregemente utbildar artillerister och granatkastarmän

Kajanalands artilleriregemente utbildar artillerister och granatkastarmän till att stödja krigsmän i infanteriet vid fyra enheter.

Norra Finlands signalbataljon utbildar signaltrupper och militärpoliser

Beväringarna som tjänstgör vid bataljonen utbildas till experter på signalsystem, till stöduppgifter vid ledningsplatser samt till militärpoliser. Bataljonen har försvarets nyaste ledningssystem M18 som sin huvudsakliga utbildningsmateriel. När det gäller ibruktagande av systemet är Kajanalands brigad samtidigt även i spetsen bland arméns truppförband. Militärhundsavdelningen flyttar till signalbataljonen före slutet av 2016.

Pionjärbataljonen i Pohja utbildar pionjärer

Vid pionjärbataljonen ges utbildning i vapenslagets specialmateriel samt stridspionjärsutbildning.

Underhållsbataljonen i Kuopio utbildar underhållsexperter

Underhållsbataljonen utbildar specialexperter på underhåll och transporter och ger utbildning i körning av kombinationsfordon. Utbildning ges alla trupper i norra Finland inklusive flygvapnet och Gränsbevakningsväsendet. Målet är att utbilda effektiva krigsmän som utöver underhåll också känner till olika branscher.

» Se varusmies.fi: tjänsteuppgifter och -platser och andra info om tjänstgöring

Som idrottare hos oss

Hos oss kan du kombinera beväringstjänsten med idrottsträning antingen som akademiidrottare eller som elitidrottare i snögrenar vid Idrottsskolan. Mer information finns i bilagan och under rubriken specialtrupper i avsnittet Beväring.

Rekryt!

Besvara rekrytenkäten, anmäl dig till rekrytbussen om en sådan stannar på din ort och förbättra din kondition genom att logga in i tjänsten MarsMars.fi före inryckningen.

Hur kommer jag till garnisonen?

Ta inte egen bil i onödan utan använd resebiljetterna som du fått per post. Det finns bra kollektivtrafikförbindelser från överallt i Finland och vi står och väntar på dig redan på stationen i Kajana.

Du får åka gratis med fjärrtåg bara du visar upp din inryckningsorder. Om du missar transporten ring högvakten, tfn 0299 451 901.

Om du kommer med egen bil hittar du vägbeskrivningen under kontaktuppgifter. Reservera tillräckligt med tid för färden!

Beväringskommittén

Beväringskommittén har som uppgift att främja beväringarnas trivsel, gemenskapsanda och tjänstgöringsmotivation samt bevaka deras intressen. Kommitténs kontor finns i Soldathem, tredje våningen.
Beväringskommittén ordnar följande utbildningar och kurser:

 • kurs i heta arbeten
 • jägarexamen
 • grundkurs för ordningsvakter
 • företagarkurs

Du kan också föreslå en kurs som skulle intressera dig. Beväringskommittén stöder beväringar som deltar i utbildningar ekonomiskt vilket gör att kurserna är förmånliga.

Arbets-, studie- och socialombudet som tjänstgör vid beväringskommittén hjälper till med bland annat ansökningsförfaranden, utbildningsfrågor och att hitta en studiebostad. På beväringskommitténs kontor kan du ringa gratis studie- och arbetssamtal.

 

Socialkuratorerna

Socialkuratorerna stöder och hjälper dig i många olika personliga ärenden. De viktigaste stödformerna är psykosocialt stöd, ekonomiska utmaningar samt ärenden som gäller studierna och arbetslivet.

Under beväringstjänstgöringen kan det uppstå olika utmanande situationer, såväl ifråga om tjänstgöringen som det civila livet. Om någonting tynger dig eller om du har frågor som du undrar över, kan du diskutera dem konfidentiellt med en socialkurator.

Till socialkuratorerna kan du ringa eller skicka ett meddelande, förutom under tjänstgöringen också innan du rycker in och sedan du övergått till reserven. Det finns ingen så obetydlig fråga, att man inte kan ställa den!

Socialkuratorernas arbetsutrymmen finns på garnisonens hälsostation.

 

Andligt stöd, präster

Behöver du andligt stöd kan du vända dig till en militärpastor eller fältprost. Även studerande inom den kyrkliga branschen som fullgör sin beväringstjänst utbildas till kyrkliga uppgifter som beväringspräster och -diakoner. Prästen kan du träffa under

 • lektioner
 • andakter
 • gudstjänster
 • övningar
 • läger
 • i soldathemmet och
 • överallt var beväringarna rör sig.

Prästerna har sina arbetsrum i garnisons hälsovårdscentrum.

Du kan komma och diskutera med prästen om det är något som du funderar över. Du kan vända dig till prästen helt konfidentiellt när du upplever behov av ett personligt samtal eller själavård.
Det har varit en viktig insikt i många ungdoms liv under beväringstiden hur befriande det är att också få tala om svåra saker med en trygg och tillförlitlig lyssnare. Präster har tystnadsplikt.

 

Fritid

Som fritid räknas all tid utanför tjänstgöringen, till exempel kvällspermissioner i regel mellan kl. 18 och 22.
På din fritid kan du besöka staden som ligger tre kilometer bort, motionera i de mångsidiga lokalerna på motionshuset Heikinhalli eller i den närliggande terrängen – till exempel idrottscentret Vimpeli ligger på gångavstånd.

Även soldathemmet erbjuder många fritidsmöjligheter: bibliotek, internetrum, läsesal och ett tyst rum för vila. Med gäster kan du umgås under kvällspermissioner på Soldathemmet.

 

Permissionstransporter

Permissionstransportsystemet betjänar under veckoslutspermissioner. Det finns över tjugo alternativa rutter till Södra, Mellersta och Norra Österbotten, Mellersta Finland och Norra Karelen. Ansvarig för systemet är Beväringskommittén.

Permissionstransporterna erbjuder beväringar många förmåner. När du återvänder från en terrängövning eller annan utbildning kan du hoppa på bussen och åka på permission säkert och avgiftsfritt. Glöm inte att anmäla dig till transporten i tid!

 

Kajaanin Varuskunnan Urheilijat ry

Som beväring är du automatiskt och utan medlemsavgift medlem i garnisonens idrottsförening och representerar föreningen i eventuella Militäridrottsförbundets tävlingar. Mer information om föreningen finns i bilagan.

´